Bảo vệ luận văn Thạc sỹ khoa học.

Vừa qua, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành – giảng viên Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy đã bảo vệ luận văn thạc sỹ khoa học “Nghiên cứu tính ổn định khi phanh của đoàn xe”. 

 

Hội đồng bảo vệ luận văn đã đánh giá rất cao kết quả đạt được của đề tài. Đây là một phương pháp mới, đánh giá  tính ổn định của ô tô khi phanh gấp. Từ các phương pháp mà đề tài đưa ra có thể được áp dụng nghiên cứu tính ổn định của ô tô chữa cháy khi phanh trên đường, giúp cho người lái có thể tránh được những tai nạn xảy ra khi phanh xe, đặc biệt là khi xe chữa cháy có chứa nước.

 

 

Th.s Nguyễn Xã Hội.

Nghiệm thu chuyên đề khoa học của Phòng Quản lý học viên – cơ sở 3 Trường Đại học PCCC
Hiệu quả từ việc triển khai ứng dụng Help 114 phục vụ chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Họp hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học khóa 5