Tổ chức cuộc thi viết chuyên đề khoa học sinh viên năm học 2011 – 2012.

Nhằm khuyến khích đội ngũ giáo viên và sinh viên tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trong học viên năm học 2011 – 2012, Trường Đại học PCCC đã tổ chức cuộc thi sinh viên viết chuyên đề sinh viên năm học 2011 – 2012.

Đối tượng tham gia là tất cả sinh viên các khóa đại học hệ đào tạo chính quy, liên thông có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên, chưa tham gia cuộc thi sinh viên NCKH năm học 2010 – 2011.

Trên cơ sở giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV tổ chức bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phương pháp viết chuyên đề khoa học; Xây dựng ngân hàng các chuyên đề; Các sinh viên nghiên cứu viết chuyên đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Chuyên đề khoa học trước khi nghiệm thu phải được đánh máy vi tính trên khổ A4, không quá 30 trang, thể thức trình bày theo quy định của Nhà trường.

Năm học 2011 – 2012, có 185 sinh viên nghiên cứu viết 61 chuyên đề nghiên cứu khoa học. Thời gian triển khai từ tháng 12/2011 đến tháng 04/2012, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức chấm các chuyên đề, tổng kết cuộc thi và trao giải cho các chuyên đề có kết quả cao.

 

 

Bùi Tuấn –Trung Kiên

 

Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tổ chức nghiệm thu Chuyên đề nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019
Mũ chữa cháy thế hệ mới, giảm đáng kể áp lực tác động lên vùng đầu cho lính chữa cháy
Giáo viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ