Tổ chức thực hành và thảo luận nhóm về “Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp”

Vừa qua, Khoa Phòng cháy đã tổ chức buổi thực hành và thảo luận nhóm với nội dung “Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp” cho học viên lớp K35A, dưới sự hướng dẫn của giáo viên Đặng Tuấn Anh. 

Buổi thực hành được chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm được giáo viên giao nhiệm vụ và yêu cầu cụ thể, từng nhóm tiến hành thảo luận. Sau khi nghe từng nhóm báo cáo kết quả thì đồng chí giáo viên và các nhóm khác đặt câu hỏi xoay quanh nội dung của buổi thực hành, các thành viên trong nhóm trả lời các câu hỏi mà giáo viên và nhóm khác đặt ra. Kết thúc buổi học đồng chí giáo viên tóm tắt nội dung buổi thảo luận, đồng thời giải đáp các ý kiến thắc mắc của học viên phản hồi lại.
 
Buổi học đã giúp học viên trong lớp biết cách làm việc theo nhóm, bảo vệ quan điểm của mình trước tập thể và giáo viên, đồng thời học tập kinh nghiệm làm quen. Học viên trong lớp đã tích cực nghiên cứu, trao đổi và trình bày các nội dung mình được giao.
 
TA.

 

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức các lớp ôn luyện kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra đối với Khóa D30
Chi bộ Liên thông 2 tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới
Đội tuyển Chữa cháy và CNCH học tập báo cáo kết quả tập luyện trước khi tham dự Hội thi chung kết thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ lần I – năm 2018