Kiểm tra chiến sỹ công an khỏe năm 2012

Thực hiện kế hoạch số 101/KH-BCA-X11 của Bộ Công an ngày 04/5/2012 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ công an ngày 21/9/2012 về việc tăng cường công tác điều lệnh và huấn luyện quân sự, võ thuật  trong Công an nhân dân.

Trong 2 ngày 27 và 28 /12/2012, trường Đại học PCCC đã tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện “Chiến sỹ công an khỏe – đơn vị công an khỏe” năm 2012.

Đây là chương trình nhằm đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao phát triển sâu rộng ở tất cả các cấp trong toàn lực lượng CAND nhằm nêu cao tinh thần tự giác của việc rèn luyện thân thể trong lực lượng CAND, tăng cường sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sỹ tích cực phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2013) và hưởng ứng Đại hội thể dục, thể thao các cấp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

Đối tượng kiểm tra là sỹ quan, hạ sỹ quan Công an nhân dân trong độ tuổi quy định: nam từ 18 đến 45 tuổi; Nữ từ 18 đến 35 tuổi.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra 3 bài võ tổng hợp Công an nhân dân; Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện chiến sỹ công an khỏe (4 nội dung đối với nam: Co tay xà đơn, bật xa tại chỗ, chạy 100m và 1500m; 3 nội dung đối với nữ: Bật xa tại chỗ, chạy 100m và chạy 800m).

Các cán bộ chiến sỹ trong đối tượng kiểm tra “chiến sỹ công an khỏe” tham gia đầy đủ. Trong đó 32% đạt loại giỏi; 52% đạt loại khá và  26% đạt yêu cầu.

Sau đây là một số hình ảnh:

Ảnh: Lan Phương

 

Thành Công

Lễ ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2010 – 2011
Hội Phụ nữ trường Đại học PCCC tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi
Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022 và triển khai chương trình công tác năm học 2022 – 2023