Giáo viên Bộ môn 3 tổ chức báo cáo kết quả thực tế

Ngày 14/1/2013, Bộ môn 3 tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung nghe báo cáo kết quả đi thực tế của các 04 giáo viên trong học kỳ I .

Đồng chí Chu Thị Hạnh đi thực tế tại Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh trong thời gian 15 ngày với nội dung về công tác quản lý nhà nước về PCCC; đồng chí Nguyễn Kiên Cường đi thực tế tại Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng trong thời gian 15 ngày với nội dung về công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đồng chí Lê Đức Anh đi thực tế tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Nghệ An trong thời gian 01 tháng về nội dung công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC; đồng chí Hồ Thị Hương Loan đi thực tế tại Sở Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng trong thời gian 15 ngày với nội dung về công tác điều tra xử lý.

Tham gia buổi sinh hoạt gồm các các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể các đ/c giáo viên trong bộ môn. Sau khi nghe các báo cáo thực tế, các giáo viên trong bộ môn đã góp ý xoay quanh những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại và một số kinh nghiệm rút ra qua đợt đi thực tế của 4 đồng chí trong học kỳ I, qua đó để các giáo viên khác đi thực tế sẽ đạt kết quả tốt hơn trong học kỳ II.

Lãnh đạo bộ môn đã biểu dương những cố gắng cũng như những kết quả đạt được của 4 đồng chí và kết luận việc tổ chức nghe báo cáo kết quả đi thực tế của các giáo viên trước bộ môn là một hình thức sinh hoạt chuyên môn có ý nghĩa tốt, sẽ được tiếp tục duy trì trong học kỳ II.

Kiên Cường- Xuân Thu

                                                                                                           

Tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2015
Các hoạt động gặp mặt, tri ân của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường trước nghỉ Tết Nguyên Đán 2019
Lễ Bế giảng khóa D22 – Đại học PCCC