Giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV tổ chức đưa học viên đi học tập thực tế

Thực hiện chương trình môn học Tâm lý học đại cương và Tâm lý học xã hội, theo kế hoạch năm học 2012 – 2013, từ ngày 6-10/5/2013, giáo viên Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV đã tổ chức đưa học viên khóa D28 đi học tập thực tế tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Mục đích gắn lý luận với thực tiễn của môn học, giúp học viên củng cố kiến thức các nội dung về bản chất tâm lý người, sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức con người về phương diện loài và phương diện cá thể. Đồng thời, giúp học viên hiểu rõ những thành quả lao động phụ thuộc vào sự nỗ lực của ý chí, nghị lực và sáng tạo những thành phần trong cấu trúc tâm lý con người, trên cơ sở đó các học viên có thể vận dụng vào quá trình rèn luyện, phát triển đời sống tâm lý của bản thân.

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam vừa là một cơ sở khoa học vừa là một trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn. Công trình Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do kiến trúc sư Hà Đức Lịnh (người dân tộc Tày, thuộc Công ty Xây dựng nhà ở và công trình công cộng, Bộ Xây dựng) thiết kế, được Nhà nước cấp phép xây dựng vào năm 1987. Nội thất công trình do Bà kiến trúc sư Véronique Dollfus (người Pháp) thiết kế.

Bảo tàng này là một trung tâm trưng bày và lưu giữ quí giá về văn hoá của đủ 54 dân tộc. Tính đến năm 2000 đã tích lũy được 15.000 hiện vật, 42.000 phim (kèm ảnh màu), 2.190 phim dương bản, 273 băng ghi âm các cuộc phỏng vấn, âm nhạc, 373 băng video và 25 đĩa CDRom. Đồng thời, đây là một trung tâm nghiên cứu dân tộc học với những chuyên gia về các dân tộc, các lĩnh vực chuyên ngành. Học viên khóa D28 của trường Đại học PCCC đến đây không chỉ để tham quan mà còn để tìm hiểu, nghiên cứu về các dân tộc, các sắc thái văn hoá đa dạng và đặc sắc của từng tộc, từng vùng cũng như những giá trị truyền thống chung của các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, mỗi học viên đều có thể tìm thấy sự hấp dẫn, sự bổ ích sau khi học tập thực tế ở đây.

 

Bùi Tuấn – Thanh Nhàn

 

Ngày làm việc thứ hai của đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học PCCC
Lãnh đạo trường Đại học PCCC tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV tổ chức Hội thảo ngân hàng câu hỏi thi và bộ đề thi kết thúc học phần.