Hội nghị tổng kết phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008 – 2013 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ

Ngày 13/5/2013, Trường Đại học đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008 – 2013 và sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống  văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Đến dự về phía khách mời có đồng chí Đại tá Đào Gia Bảo – Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trong Tổng cục III.

Về phía nhà trường có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Ngọc Cẩn – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và đại diện khối học viên.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Ngọc Cẩn – Hiệu trưởng, phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Mạnh Hà – Phó Hiệu trưởng đã đọc báo cáo tổng kết phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008 – 2013. Báo cáo khẳng định: Trong 5 năm qua việc học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, nhà trường đã có những chuyển biến tích cực. Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên trong nhà trường đều có nhận thức một cách đúng đắn về ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm túc cuộc vận động tiếp tục học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng cơ quan đơn vị, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong công tác đào tạo, công tác tuyển sinh luôn được đổi mới với nhiều loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng PCCC. Công tác xây dựng chương trình đào tạo cho các loại hình đào tạo đã được quan tâm; đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo; cải tiến hình thức thi, kiểm tra; tăng cường công tác kiểm định và đánh giá chất lượng đào tạo góp phần ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong thi cử. Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Công tác Nghiên cứu khoa học được quan tâm, cụ thể: trong 5 năm qua nhà trường đã có 20 đề tài và dự án cấp Bộ; 38 đề tài cấp cơ sở; 215 đề tài NCKH của HSSV; tổ chức 14 hội thảo khoa học và ký kết 8 quy chế phối hợp với các đơn vị ở trung ương, và nhiều chuyên đề, sáng kiến. Trong Công tác xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy của nhà trường ngày càng được hoàn thiện, tăng về quy mô, đội ngũ cán bộ, giáo viên tăng đáng kể, đến nay có 221 đồng chí, trong đó, giáo viên 150 đ/c; cán bộ là 71 đ/c. Trong công tác xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện về nơi làm việc của cán bộ, nơi ở của học viên, phòng học, phòng thí nghiệm tại 2 cơ sở đáp ứng cho quy mô hơn 3 nghìn học viên; hệ thống giáo trình tài liệu đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên, học viên.

Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Mạnh Hà – Phó Hiệu trưởng đã đọc báo cáo tổng kết

Về công tác cải cách hành chính: Nhà trường đã xây dựng, cụ thể hóa các thông tư, quy định của Bộ để hướng dẫn các đơn vị thực hiện; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy định nội bộ để thực hiện thống nhất trong nhà trường; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ đội.

Công tác tuyên truyền phong trào CAND học tập thực hiền 6 điều Bác Hồ dạy được nhà trường thường xuyên quan tâm chỉ đạo, cụ thể là: Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên về nội dung, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Tổ chức chiếu phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ; Tổ chức thăm quan bảo tàng Hồ Chí Minh cho học viên; Hàng tuần tổ công tác chính trị –  Phòng XDLL tổ chức phát thanh tuyên truyền về cuộc Vận động, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong lực lượng PCCC, lực lượng CAND và những mẩu chuyện về Bác Hồ. Tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong nhà trường tham gia hội thi do Tổng cục III tổ chức; Mời báo cáo viên tuyên truyền các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hà – Phó Hiệu trưởng đã trình bày Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống  văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phương hướng thực hiện cuộc vận động từ nay đến tháng 3 năm 2014. Báo cáo đã đánh giá: Qua 2 năm tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường đã hưởng ứng tích cực và thực hiện nghiêm túc. Ý thức chấp hành điều lệnh CAND và các quy định của nhà trường đã được nâng lên; việc chấp hành mệnh lệnh cấp trên, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác được thực hiện nghiêm túc; ý thức chấp hành giờ làm việc, kỷ luật công tác có chuyển biến tốt; tình trạng uống bia, rượu trong bữa ăn trưa và hút thuốc là trong khuôn viên trường của cán bộ giáo viên, công nhân viên và học viên đã được hạn chế. Qua thực hiện các phong trào thi đua trong năm đầu thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác đã được các cấp khen thưởng.

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 66 năm ngày CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 11/3/2014), phương hướng thực hiện cuộc vận động từ nay đến tháng 3/2014 : tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm  66 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (11/3/1948 11/3/2014). Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên trong toàn trường nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Điều lệnh CAND, Cuộc vận động; giáo dục phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, nếp sống văn hóa… thông qua hệ thống thông tin của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý vi phạm quy định Điều lệnh CAND. Mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên trong toàn trường phải xác định trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động và bám sát vào công tác trọng tâm của Tổng cục, của Trường năm 2013 – 2014, trong đó có nhiệm vụ “Nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, “ Nâng cao chất lượng đào tạo”. CBCS phải luôn luôn chuẩn mực trong tư thế, tác phong, thái độ nghiêm túc đối với công việc được giao và những nội dung được quy định trong Điều lệnh CAND.

Trao giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua

Tổng kết phong trào và cuộc vận động: nhà trường được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 01 năm được tặng Bằng khen của Bộ; 5 năm Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen và đặc biệt trong dịp kỷ niệm 60 năm CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đã có 8 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen của BCA. Trong năm học 2011 – 2012 nhà trường và 2 đồng chí cán bộ được Tổng cục XDLL CAND tặng Giấy khen; Nhà trường đã tặng Giấy khen 163 lượt tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và thực hiện tốt Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Sơ kết 2 năm cuộc vận động Tổng cục đã tặng giấy khen cho trường Đại học PCCC và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Đỗ Ngọc Cẩn – Hiệu trưởng đã biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Đồng chí Hiệu trưởng nhấn mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải được coi trọng, mỗi cá nhân phải thực hiện thường xuyên, lấy giáo dục tư tưởng làm trọng tâm để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mỗi cán bộ, giáo viên, học viên phải tham gia học tập mọi lúc, mọi nơi và nhân rộng điển hình trong các phong trào thi đua, kết hợp thực hiện 4 điều Bác Hồ dạy “Cần – Kiệm – Liêm – Chính”,  đồng thời xây dựng đoàn kết thống nhất trong đơn vị, nhằm xây dựng nhà trường phát triển, vững mạnh. Đồng chí Hiệu trưởng cũng yêu cầu trong thời gian tới cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường cần tiếp tục triển khai, đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc các phong trào trên. Qua thực hiện phong trào, mỗi cá nhân nhà trường đã nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, về ý nghĩa, tác dụng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ra sức tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

PV

 

Tổ chức thi cán bộ lớp giỏi năm học 2011 – 2012.
Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Khoa Phòng cháy tổ chức triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 2013 – 2014