Phòng Quản lý học viên phổ biến Quy định “Đối với học viên khi sử dụng các trang mạng xã hội” và tổ chức cho học viên viết cam kết “Thực hiện đúng quy định khi sử dụng các trang mạng xã hội”

Trong thời gian qua một số học viên các trường trong lực lượng CAND đã tham gia các mạng xã hội đặc biệt là trang Facebook. Tình trạng lấy tên đơn vị để tạo tài khoản, đăng tải, chia sẻ thông tin cá nhân, ảnh tập thể, cá nhân có liên quan đến lực lượng CAND mang tính bộc phát, ngẫu hứng, phản cảm tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường và lực lượng CAND.

Thực hiện công văn số 1811/BCA- X11, ngày 15/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công An “V/v cán bộ, chiến sĩ CAND sử dụng mạng xã hội” và công văn số 4442/X11- X14, ngày 15/5/2013 của Tổng Cục XDLLCAND “ v/v chấn chỉnh học viên sử dụng trang mạng xã hội”. Nhằm chấn chỉnh tình trạng học viên sử dụng các trang mạng xã hội đưa hình ảnh, thông tin liên quan đến lực lượng CAND vi phạm Quy định của Ngành, làm lộ bí mật hoặc ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CAND nói chung và quy định trường Đại học PCCC nói riêng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, Lãnh đạo Phòng QLHV đã phổ biến 02 văn bản của Bộ Công An đến từng học viên và ngày 04/06/2013, Phòng QLHV đã phổ biến Quy định đối với “ Học viên khi sử dụng các trang mạng xã hội” tại 02 cơ sở của trường, đồng thời chỉ đạo học viên các lớp viết bản cam kết về việc: Thực hiện đúng quy định khi sử dụng các trang mạng xã hội.  

NỘI DUNG QUY ĐỊNH

1. Học viên tuyệt đối không được lấy tên, phiên hiệu cơ quan, đơn vị, số hiệu học viên làm tài khoản cá nhân trên các trang mạng xã hội.

            2. Không đăng tải hình ảnh tập thể, cá nhân có liên quan đến trang phục CAND; không chia sẻ thông tin có nội dung liên quan đến phạm vi bí mật Nhà nước, bí mật nghiệp vụ CAND hoặc các nội quy, quy định của nhà trường lên các trang mạng xã hội.

            3. Không được tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin, hình ảnh trái với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an hoặc thông tin, hình ảnh trái với sự thật, có tính chất tiêu cực ảnh hưởng đến uy tín của các đồng chí Lãnh tụ, Lãnh đạo trong lực lượng CAND và nhà trường, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người chiến sĩ CAND.

            4. Không được tham gia bình luận bằng các từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa của dân tộc hoặc bôi nhọ, xúc phạm danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Các lớp học viên đã tổ chức viết cam kết nộp về phòng QLHV đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đồng thời giao cho các đ/c Chủ nhiệm lớp tại 02 cơ sở phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng mạng xã hội của học viên, nếu phát hiện học viên nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc theo Quy chế, Quy định của Bộ Công an và Nhà trường.

 

 Bùi Ngọc Bảo

 

                                                                 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

Chuyện về chàng lính trẻ tiên phong trên tuyến lửa
Đôi điều về cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2011 – 2012
Khai mạc Câu lạc bộ Tiếng Anh trường Đại học PCCC