Khai mạc các hoạt động đầu năm học 2013 – 2014 và huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND khối học viên

Thực hiện kế hoạch số1135/KH- T34-P3 ngày 15/7/2013 về việc tổ chức các hoạt động  đầu năm học 2013 – 2014 và tập huấn  điều lệnh, quân sự võ thuật CAND khối học viên. Ngày 5/8/2013 tại 2 cơ sở đã diễn ra lễ khai mạc hoạt động đầu năm học 2013 – 2014. 

Đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Vũ Văn Bình Phó Hiệu trưởng phát biểu tại lễ khai mạc

Tại cơ sở 1 đến dự và chỉ đạo lễ khai mạc có đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Vũ Văn Bình Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí lãnh đạo các khoa phòng bộ môn, trung tâm, các GVCN cùng toàn thể học viên cơ sở 1. 

Khai mạc các hoạt động đầu khóa diễn tại cơ sở 2 – Lương Sơn, Hòa Bình

Tại cơ sở 2 đến dự có đồng chí Đại tá, Tiến sĩ Đinh Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đão phòng QLHV và các giáo viên chủ nhiệm tại cơ sở II (Lương Sơn – Hòa Bình). 

Mục đích của đợt học tập, sinh hoạt chính trị đầu năm học nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn khối học viên, phổ biến các Thông tư, Quy chế, Quy định về học tập, rèn luyện, chế độ Điều lệnh CAND, chương trình công tác năm học 2013 – 2014 giúp học viên hiểu rõ thêm về ngành Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC từ đó xác định lập trường tư tưởng, học tập và rèn luyện tại trường.  

Các hoạt động đầu năm học 2013 – 2014 với 3 nội dung chính: Giáo dục về truyền thống của ngành Công an của lực lượng Cảnh sát PCCC và ý thức nghề nghiệp PCCC. Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định và hoạt động trong công tác Đảng, công tác Đoàn thể tại Trường ;  Phổ biến, hướng dẫn thực hiện các Thông tư, Quy chế, Quy định về đào tạo và quản lý giáo dục học viên do Bộ Công an, Bộ GD & ĐT ban hành, các Quy định, Nội quy của nhà trường đối với các hoạt động học tập, rèn luyện của học viên. Kiểm tra về nhận thức của học viên khi kêt thúc đợt học tập;  Phổ biến, tập huấn điều lệnh CAND bao gồm: Điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND (Theo quy định của Thông tư số 17,18,19) và tổ chức kiểm tra cuối đợt huấn luyện.   

Đây là hoạt động bổ ích và cần thiết nhằm giúp học viên hiểu rõ về truyền thống của lực lượng CAND, truyền thống của lực lượng Cảnh sát PCCC và truyền thống nhà trường và qua đó nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm trong việc chấp hành nội quy, quy định, ý thức tổ chức kỷ luật và điều lệnh CAND, các bài võ thuật tổng hợp, các kỹ năng học tập rèn luyện và tham gia các hoạt động phong trào của học viên, đưa việc chấp hành Nội quy, Quy định, thực hiện nghiêm điều lệnh và ứng xử có văn hóa của học viên đi vào nề nếp ngay từ những ngày đầu năm học 2013 – 2014. Qua đó học viên xác định được động cơ, mục đích yêu cầu học tập, rèn luyện và phấn đấu trong năm hoc mới.  

Chương trình học tập, sinh hoạt đầu năm học 2013 –  2014 theo kế hoạch sẽ diễn ra trong 1 tuần từ ngày 5/8 – 11/8/2013 đối với tất cả học viên của cả hai cơ sở. Ngày 11/8/2013 sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá kết quả và tổng kết đợt học tập và sinh hoạt đầu năm học này.

 

Đức Thịnh – Danh Luân

Lễ công bố quyết định 6489/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và ra mắt 2 đơn vị mới: Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Đoàn viên thanh niên Cơ sở 3 tham gia công trình dân vận tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai