Tổ chức hoạt động thực tế chính trị – xã hội cho học viên khóa D30 Trường Đại học PCCC tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình – một hình thức nâng cao chất lượng đào tạo.

Thực hiện đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, gắn đào tạo tại trường với hoạt động thực tế tại địa phương của học viên các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp công an nhân dân; căn cứ chương trình khung đào tạo các trình độ đã được Bộ Công an phê duyệt, ngày 18/3/2009, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND đã ban hành Công văn số 1664/X11 (X14) hướng dẫn các trường CAND tổ chức hoạt động thực tế của học viên. Trường Đại học PCCC đã ban hành kế hoạch triển khai đưa học viên khóa D30 đi thực tế công tác chính trị – xã hội.

 

Thực hiện chủ trương trên, Trường Đại học PCCC đã thành lập Ban chỉ đạo do một đồng chí Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Thành viên Ban chỉ đạo gồm các đồng chí lãnh đạo thuộc các đơn vị có liên quan như: Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý học viên, Phòng Hậu cần, Đoàn thanh niên. Trong đó, Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV là đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực lãnh đạo thực hiện đợt thực tế của học viên.

 

Đợt thực tế công tác chính trị – xã hội được tiến hành trong thời gian 3 tuần với mục đích: Giúp học viên củng cố nhận thức, có điều kiện so sánh, đối chiếu giữa kiến thức đã học với tình hình thực tế ở địa phương; bước đầu thâm nhập vào thực tế cuộc sống lao động, sản xuất thông qua việc tham gia các hoạt động xã hội ở địa bàn cơ sở; tham gia vào việc  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tạo điều kiện cho học viên gắn bó với nhân dân và bước đầu làm quen với công tác dân vận; gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền, công an địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo; xây dựng hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với nhân dân địa phương. Đồng thời, góp phần rèn luyện bản lĩnh chính trị và nhân cách nghề nghiệp cho học viên.

 

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học PCCC, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền xã Quỳnh Hội, đặc biệt là sự tạo điều kiện thuận lợi của nhân dân xã Quỳnh Hội, học viên khóa D30 đã thực hiện theo đúng những yêu cầu thực tế đặt ra: Đó là thực hiện nội dung hoạt động thực tế theo đúng kế hoạch, thông suốt, linh hoạt và đạt kết quả cao nhất; tổ chức hoạt động thực tế của học viên có kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục ý thức chính trị, phẩm chất đạo đức với việc rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng thực hành cho học viên; trong thời gian thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng lao động) với nhân dân, học viên đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Bộ Công an, của nhà trường và chính quyền địa phương. Đây có thể coi là hoạt động có ý nghĩa lớn đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo nhân cách nghề nghiệp và đạo đức người chiến sỹ CAND cho học viên Đại học PCCC.

 Hải Vân – Trung Kiên

Tổ chức cho học sinh Trường mầm non Quốc tế Sunshine và trường mầm non tư thục Thụy Khuê thăm quan Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ học tập.
Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC: Hội thảo tài liệu biên dịch
Học viên Lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo phòng thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC – CNCH khóa 3 đi thực tế