Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 3535/QĐ-X11-X12 của Tổng cục Chính trị CAND 

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì tại Hội nghị

 

Thực hiện kế hoạch số 5406/KH-X11-X14 ngày 22/5/2015 của Tổng cục Chính trị CAND về việc tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định số 3535/QĐ-X11-X12 ngày 22/4/2013 của Tổng cục XDLL CAND (nay là Tổng cục chính trị CAND) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo thuộc các học viện, trường CAND; ngày 12/10/2015, Nhà trường tổ chức Hội nghị nhằm sơ kết đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, vương mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo sau 2 năm thành lập phòng chuyên trách.

 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng Ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm, Tạp chí, Ban quản lý dự án…

 

Hội nghị sơ kết 2 năm nhà trường thực hiện Quyết định 3535 của Tổng cục Chính trị CAND

 

Tại hội nghị, Đại tá Ngô Xuân Phương – Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (KT&ĐBCLĐT) đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết sau 2 năm thực hiện Quyết định số 3535/QĐ-X11-X12 của trường Đại học PCCC. Trong dự thảo báo cáo, đồng chí Trưởng phòng đã nêu rõ: dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc thực hiện Quyết định số 3535, trong 2 năm vừa qua Phòng KT&ĐBCLĐT được thành lập và đạt được những kết quả trên các mặt công tác chuyên môn như: xây dựng hệ thống văn bản quy định, kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng của Nhà trường. Đến nay, phòng KT&ĐBCLĐT đã phối hợp với các Khoa, Bộ môn xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi, bộ đề thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; tiếp nhận bài thi, tổ chức làm phách, phân công nhiệm vụ chấm thi, chấm phúc khảo theo quy định; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong học và thi của học viên, kiểm tra việc khai thác sử dụng trang thiết bị dạy học; tổ chức chấm thẩm định, chấm kiểm tra bài thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp…Đồng chí Trưởng phòng KT&ĐBCLĐT báo cáo kết quả hoạt động sau 2 năm thành lậpNgoài ra, Phòng cũng đã thực hiện tốt các mặt công tác khác như: thanh tra dạy và học; tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và đảm bảo các điều kiện thực hiện chuẩn đầu ra… Dự thảo báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và một số kiến nghị, đề xuất để hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo đạt kết quả cao hơn.Trong quá trình thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đưa ra những ý kiến rất sâu sắc, những thắc mắc để cùng trao đổi, nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 3535/QĐ-X11-X12. 

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hiệu trưởng đánh giá cao công tác tổ chức sơ kết thực hiện Quyết định số 3535/QĐ-X11-X12 của Phòng KT&ĐBCLĐT. Đồng chí nhấn mạnh khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo là một nội dung mới và đang dần hoàn thiện có nhiều vấn đề cần nghiên cứu, làm rõ để có sự thống nhất giữa các phòng chức năng trong việc triển khai QĐ 3535/QĐ-X11-X12. Vì vậy đồng chí yêu cầu Phòng KT&ĐBCLĐT tích cực và chủ động hơn trong việc thực hiện các nội dung của Quyết định 3535 và thiết lập quan hệ phối hợp giữa các đơn vị chứ năng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường nói riêng và lực lượng CAND nói chung.

 

Hội nghị sơ kết đã thành công tốt đẹp, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên đối với công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường.

Hồng Vân

 

Kết quả thực hiện kế hoạch “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ” năm 2012.
Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa trường Đại học PCCC và Cảnh sát PCCC Tp.Hà Nội
Hội nghị sơ kết thực hiện Quy định của Bộ Công an về luân chuyển, đi thực tế của giáo viên giai đoạn 2003-2013.