Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học mở lớp Tiếng Anh ngoại khóa cho D31

Thực hiện kế hoạch 831/KH-T34-BM6 ngày 09/10/2014 của Nhà trường về việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn tiếng Anh hệ Đại học, theo đó, học viên khóa D31 chưa đạt chuẩn trình độ tiếng Anh A2- khung Châu Âu phải đăng ký học tập ngoại khóa để đạt chuẩn trên mới được thi hết học phần I môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo chính khóa.

 

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, dựa vào kết quả kiểm tra phân loại trình độ đầu vào của học viên, Trung tâm Ngọai ngữ – Tin học đã mở 10 lớp tiếng Anh cho học viên khóa D31, trong đó có 4 lớp tiếng Anh trình độ Beginner, 4 lớp A1 liên thông A2 và 2 lớp trình độ A2. Học viên đạt từ 45 -70 điểm học lớp A2, học viên đạt từ 25 đến dưới 45 điểm học lớp A1 liên thông A2, học viên đạt dưới 25 điểm học lớp Beginner. Căn cứ vào thời lượng của từng trình độ, Trung tâm đã xây dựng lịch học cụ thể của các lớp.

 

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được kiểm tra để xác định trình độ trước khi vào học chương trình chính khóa. 

 

Ánh Tuyết – Ngọc Thắng (TT4)

Học viên khóa D29 đi thực tế tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang
Lễ Khai giảng Khóa TC20 đào tạo Đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hệ Vừa làm vừa học liên kết mở tại TP. Đà Nẵng
Lễ Khai giảng Khóa VB2-K11 đào tạo Đại học PCCC&CNCH đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên hình thức chính quy trong CAND