Hướng dẫn học viên D27 tham gia thực tập tốt nghiệp tại Cảnh sát PCCC địa phương

 

Trong đó, Khoa Phòng cháy đã phân công 3 đồng chí giáo viên tham gia hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho học viên khóa D27. Thời gian này, giáo viên của Khoa thường xuyên kết hợp với Cảnh sát PC&CC địa phương, cán bộ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu của học viên theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp. Đồng thời tiếp nhận và xử lý thông tin, báo cáo từ học viên nhằm kịp thời đề xuất Ban chỉ đạo thực tập tốt nghiệp và Cảnh sát PC&CC địa phương điều chỉnh, giải quyết đề xuất của học viên phù hợp với tình hình thực tế.

 

Bên cạnh đó, các giáo viên tham gia hướng dẫn đã xây dựng kế hoạch thực tế theo địa bàn hướng dẫn thực tập tốt nghiệp nhằm củng cố kiến thức thực tế, thu thập thông tin, số liệu, tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

Một số hình ảnh giáo viên Khoa Phòng cháy phối hợp với Cảnh sát PC&CC địa phương hướng dẫn học viên Khoá D27 thực tập tốt nghiệp:

 

 

Học viên D27 thực tập tại Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC – Phòng Cảnh sát PC&CC số 8 (Cảnh sát PC&CC Tp. Hà Nội).

  

 

 Học viên D27 tham gia thực tập Phương án chữa cháy tại Trung tâm thương mại Mê Linh – Plaza (Đông Anh – Hà Nội)

 

 

Học viên D27 tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC cho Mặt trận tổ quốc Q. Thanh Xuân – Tp. Hà Nội.

 

 

 Cán bộ hướng dẫn học viên D27 thực tập tốt nghiệp tại Đội hướng dẫn kiểm tra an toàn PCCC – Phòng Cảnh sát PC&CC Tp. Thủ Dầu 1 (Cảnh sát PC&CC tỉnh Bình Dương).

 

  

 Học viên D27 tham gia kiểm tra an toàn PCCC tại Hải Phòng

 

 

 Học viên D27 cùng cán bộ hướng dẫn kiểm tra phương tiện PCCC tại cở sở (Cảnh sát PC&CC Hải Phòng)

Tuấn Anh (K2)

Bế giảng Khóa Liên thông 11C,D – Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học niên khóa 2019 – 2022
Giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC đi thực tế tại Cảnh sát PCCC Hà Nội.
Lễ Bế giảng Khóa LT10 ABC – Đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học, niên khoá 2018 – 2021