Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức các lớp ôn luyện kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra đối với Khóa D30

 

Sau khi thông báo chiêu sinh, có 160 học viên đăng ký tham gia. Số học viên trên được Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học phân vào 03 lớp. Học viên sẽ tiến hành học tập từ ngày 19/04/2017 đến hết ngày 25/04/2017. Thời lượng học tập đối với các lớp là 15 tiết/lớp được chia thành 05 buổi học.

 

Học viên tham gia học tập được ôn tập lại các kiến thức cơ bản phục vụ kiểm tra tiếng Anh trình độ Trung cấp bậc 3 (tương đương B1 – Khung Châu Âu); được luyên tập giải các đề kiểm tra theo trình độ Trung cấp bậc 3. Bên cạnh đó, giáo viên giảng dạy sẽ giải đáp các thắc mắc liên quan đến kiến thức để học viên có thể củng cố vững chắc hơn kiến thức.

 

Các lớp học đã tạo được không khí sôi nổi tham gia của học viên Khóa D30, tạo điều kiện cho học viên tự tin hơn trước khi bước vào kiểm tra chuẩn đầu ra môn tiếng Anh theo quy định của Trường Đại học PCCC.

                                                                                                Ngọc Thắng (TT4)

Tổ chức tham quan du lịch cho học viên Lào và 40 học viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2009 – 2010.
Tổ chức thực hành và thảo luận nhóm về “Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp”
Trường Đại học PCCC tổ chức cuộc thi Tiếng Anh “Tìm hiểu về các lễ hội trên thế giới”