Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 tại Bộ môn 2

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm 05 thành viên do Thượng tá TS Nguyễn Quang An, Phụ trách Bộ môn Khoa học cơ bản làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia thành viên Hội đồng có các thầy cô là Tiến sĩ, thạc sĩ với vai trò giảng viên, giảng viên chính thuộc tổ Toán, Lí, Hóa, Tin và cán bộ phòng quản lí khoa học và đào tạo sau đại học.

Nhóm thứ nhất do thầy Nguyễn Tấn Hải hướng dẫn, học viên Lê Đại D32C trình bày tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Thiết kế Website tra cứu thông tin và chuyển đổi đơn vị đo lường trong khoa học kĩ thuật”. Theo đó, đề tài khoa học và công nghệ đã nghiên cứu và nêu ra hệ thống đơn vị đo lường các đại lượng được dùng trong PCCC & CNCH theo hệ đơn vị chuẩn quốc tế SI và các đơn vị thông dụng khác đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam; hệ thống các thông tin về quy ước sử dụng, định nghĩa, ứng dụng trong thực tế và chuyển đổi giữa các hệ đơn vị đo khác nhau đối với các đại lượng đo lường được dùng trong lĩnh vực PCCC & CNCH; xây dựng và tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm các thông tin về các đại lượng đo lường và chuyển đổi từ hệ đơn vị đo này sang hệ đơn vị đo khác; xây dựng Website tra cứu trên ngôn ngữ lập trình HTML, PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL.  

Nhóm thứ hai do thầy Nguyễn Mạnh Tuấn hướng dẫn, học viên Trần Vũ Nam Dương D33A trình bày tóm tắt về quá trình, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài “Xây dựng Website phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy”. Đề tài đã nghiên cứu và nêu ra khái quát về thực trạng công tác tuyên truyền PCCC hiện nay; tổng quan về xây dựng website kienthucphongchay.com; vận hành website và kết luận.

Đánh giá về kết quả nghiên cứu khoa học của hai nhóm sinh viên, các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, được các nhóm nghiên cứu thực hiện đảm bảo mục tiêu và yêu cầu đặt ra. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có các góp ý, bổ xung vào một số nội dung còn hạn chế, thiếu sót trong đề tài để các nhóm nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện hơn. Kết quả đề tài “Thiết kế Website tra cứu thông tin và chuyển đổi đơn vị đo lường trong khoa học kĩ thuật” được Hội đồng chấm điểm trung bình 7,38 và đề tài “Xây dựng Website phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy” được Hội đồng chấm điểm trung bình 8,83.

                              Kim Liên – Minh Thùy (BM2) 

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức các lớp ôn luyện kiểm tra Tiếng Anh chuẩn đầu ra đối với Khóa D30
Tổ chức thực tế nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lớp Hiến Binh Campuchia
Gương mặt nữ học viên tiêu biểu của Trường Đại học PCCC