Hội thảo khoa học quốc gia “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham dự hội thảo có GS. TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương…

Đây là hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 129 năm Ngày sinh của Người, nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những nội dung chính trong tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

 

Các đại biểu dự hội thảo.

 

Từ đó, giúp thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ hơn về giá trị cốt lõi của bản Di chúc, trong đó có vấn đề giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho đời sau; sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; tổng kết, đánh giá thực tiễn triển khai của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thực hiện Di chúc của Người; đề ra các giải pháp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, GS. TS Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao việc tổ chức hội thảo đúng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác; khẳng định những ý kiến đóng góp tại các hội thảo chuyên đề đã phản ánh toàn diện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, thanh niên hiện nay cần hâm nóng, khơi dậy và lan tỏa được tinh thần dám nghĩ, dám làm, “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”; tích cực học tập để thấy được chân giá trị của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: Gần gũi, dung dị, dễ nhớ, dễ hiểu, gắn liền với thực tiễn; duy trì kiên định, xuyên suốt, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, tiếp thu tinh hoa của văn hóa nhân loại. Bên cạnh đó, việc triển khai các phong trào cần gắn liền với kế hoạch, các chương trình hành động cụ thể.

Trước đó, trong khuôn khổ hội thảo, ngày 18-5 đã diễn ra ba phiên chuyên đề với ba nội dung chuyên sâu gồm: Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sông văn hóa cho thế hệ trẻ theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Phong trào hành động cách mạng – môi trường thực tiễn sinh động để đào tạo, bồi dưỡng thanh niên; Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ vừa hồng vừa chuyên và việc rèn luyện lề lối, tác phong cán bộ đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng từ các nhà khoa học, các nhà quản lý, những người hoạt động thực tiễn, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Cán bộ đoàn gửi tới 160 bài tham luận khoa học và trên 169 bài tham luận của đoàn viên, thanh niên cả nước. tập trung trên 3 nhóm vấn đề chính: những vấn đề lý luận, thực hiễn và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; thực tiễn và những kết quả thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vè bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.

L.C 

Những phần thưởng cao quý Bác Hồ dành tặng lực lượng Cảnh sát PCCC
Chữ xuân trong thơ Hồ Chí Minh
Hội thảo khoa học “Quán triệt chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”