Họp Hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giáo viên Khoa Phòng cháy

 

Tham dự có đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên trong Hội đồng xét chọn.

 

Đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

chủ trì buổi họp.

  

Đề tài “Nghiên cứu xác định một số thông số nguy hiểm cháy của gỗ công nghiệp lát sàn phục vụ công tác đảm bảo an toàn cháy” do Thiếu tá, TS Đinh Công Hưng làm Chủ nhiệm đề tài, có mã số CS.2019.T34.04.

 

Tại cuộc họp, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày ngắn gọn và giải trình những thắc mắc của thành viên Hội đồng về đề tài như: tên đề tài, tính cấp thiết, mục đích, nhiệm vụ, đối tượng, phạm vi, phương pháp, nội dung nghiên cứu của đề tài.

 

Sau khi nghe đồng chí Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung đề cương, các thành viên hội đồng cho rằng, đây là đề tài có tính mới, tính khả thi và tính khoa học cao. Tuy nhiên, tác giả cần chỉnh sửa lại tên đề tài, đặt vấn đề về tính cấp thiết của đề tài cho phù hợp, trong phạm vi nghiên cứu cần giới hạn về loại gỗ công nghiệp phục vụ trong nghiên cứu của đề tài, trong phương pháp nghiên cứu cần sử dụng nhiều phương pháp như: phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu, phương pháp chuyên gia, phương pháp thử nghiệm, trong nội dung cần xác định rõ các thông số cháy,…

 

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận: thống nhất điều chỉnh tên đề tài thành “Nghiên cứu xác định các thông số nguy hiểm cháy của gỗ công nghiệp lát sàn”. Trong nội dung tác giả cần tập trung luận giải tính cấp thiết của đề tài cho rõ ràng, ngắn gọn đồng thời cập nhật các nghiên cứu trong nước và nước ngoài liên quan đến đề tài nghiên cứu, bổ sung về phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để làm rõ nội dung nghiên cứu.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa nội dung đề tài cho phù hợp, hoàn thiện các thủ tục, sớm đưa vào triển khai, nghiên cứu trong thời gian tới. Kết thúc, các đồng chí trong Hội đồng đã bỏ phiếu phê duyệt để tác giả triển khai nghiên cứu với 100% số phiếu tán thành.

 Thành Trung (TT1)

Tổ chức hội thảo Tập bài giảng Phương tiện cứu hộ cứu nạn chuyên dụng.
Xét chọn Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2017 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng cháy và chữa cháy của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang