Hội thảo Khoa học “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – thực tiễn áp dụng”

 

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có đồng chí Trung tướng, GSTS. Nguyễn Ngọc Anh – Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Bộ Công an; Thiếu tướng, TS. Lê Danh Cường – Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công anThiếu tướng Lê Quốc Trung – Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử, Bộ Công an; Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Công an; đại diện Ban Giám đốc và đại diện các Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc Công an các địa phương; đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu, các phòng, ban nghiệp vụ thuộc các học viện, trường CAND; đại diện các đơn vị tài trợ cho Hội thảo; đại diện Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và chế xuất trên địa bàn TP Hà Nội; đại diện Công an quận Hai Bà Trưng, Công an quận Thanh Xuân… Hội thảo còn có sự tham gia của nhiều nhà khoa học, các chuyên gia PCCC và các lãnh đạo, cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài lực lượng CAND. Về phía Trường Đại học PCCC có đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đơn vị chức năng và toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

Hội thảo khoa học “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – thực tiễn áp dụng” được tổ chức nhằm mục đích góp phần thống nhất nhận thức, xác định phương hướng, nhiệm vụ và tìm ra các giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong thực tiễn.

Hiện nay, hệ thống pháp luật về PCCC&CNCH ngày càng đầy đủ, đồng bộ và thực sự đi vào cuộc sống, như: Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; các Nghị định, Thông tư quy định về lĩnh vực PCCC&CNCH; cùng với đó là khoảng 200 Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC và có liên quan đến lĩnh vực PCCC... Những văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC&CNCH trên được ban hành đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC. Nhờ đó, công tác PCCC&CNCH trong giai đoạn hiện nay đã từng bước có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước trong tình hình mới.

 

Trung tướng, GSTS. Nguyễn Ngọc Anh – Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp – Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội thảo.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện và áp dụng pháp luật về PCCC&CNCH thời gian qua đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập như: pháp luật về phòng cháy và chữa cháy chưa có những quy định điều chỉnh một số loại hình cơ sở mới phát sinh trong thực tiễn quản lý; việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực PCCC chưa thống nhấtcòn có quy định không rõ ràng, khó áp dụng cũng như chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về PCCC quy định đối với một số hạng mục công trình mới phát sinh; một số quy định trong pháp luật về PCCC&CNCH qua thực tiễn thực hiện cho thấy tính khả thi thấp hoặc không còn phù hợp với tiến trình cải cách hành chính nhà nước hiện nay; tình trạng vi phạm quy định về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy diễn ra khá phổ biến, nhưng việc phát hiện, xử lý còn hạn chế, thiếu kiên quyết; việc phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý hệ thống cấp nước chữa cháy công cộng chưa rõ ràng, cụ thể, còn chồng chéocông tác quy hoạch và phát triển các đô thị phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đồng bộ… Những vướng mắc, khó khăn trên đang là những thách thức đặt ra cho các cấp, các ngành nhất là với là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay. Giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trên là một trong những yếu tố quyết định góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội của đất nước.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học và đại diện các cơ quan quản lý, các đơn vị nghiệp vụ đã trình bày các tham luận với nội dung đi sâu làm rõ một số vấn đề: Một là, phương hướng bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC&CNCH; tiểu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trong đó nhấn mạnh đến cần sửa đổi, bổ sung những quy định gì trong Luật phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP và trong một số tiêu chuẩn, quy chuẩn ký thuật về phòng cháy và chữa cháy. Hai là, các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong công tác của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy: công tác tuyên truyền, thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm định, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, điều tra nguyên nhân cháy; biện pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy với các cơ quan, đơn vị, lực lượng khác trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ba là, giải pháp nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bốn là, công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Năm là, những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH đảm bảo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH – Bộ Công an trình bày tham luận tại Hội thảo.

Thiếu tướng, TS. Lê Danh Cường – Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an phát biểu tại Hội thảo.

 

Sau gần 4 giờ làm việc khẩn trương và hiệu quả, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu tham dự, Hội thảo đã thống nhất đưa ra những vấn đề lý luận về pháp luật PCCC&CNCH và thực tiễn áp dụng pháp luật PCCC&CNCH tại các đơn vị địa phương như sau: tổng quan hệ thống pháp luật PCCC&CNCH và chỉ rõ những phương hướng bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới cũng như những vấn đề thực tiễn đặt ra cần bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCCC&CNCH hiện nay. Làm rõ những vấn đề lý luận trong việc áp dụng pháp luật về PCCC&CNCH trong công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC&CNCH trong giai đoạn hiện nay; nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm quy định về PCCC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCCC. Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực PCCC. Những vấn đề lý luận và việc áp dụng các quy định của pháp luật trong công tác thanh tra, kiểm tra an toàn về PCCC hiện nay.

Trên cơ sở đó, Hội thảo đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong hệ thống pháp luật PCCC&CNCH và đề xuất các biện pháp, giải pháp, phương hướng khắc phục, hoàn thiện, bổ sung trong thời gian tới. Làm rõ những vấn đề lý luận và việc áp dụng pháp luật trong chữa cháy và chỉ huy chữa cháy; những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo nguồn nhân lực hay ứng dụng công nghệ thông tin trong PCCC&CNCH. Khẳng định vai trò của chính quyền nhân dân trong công tác PCCC&CNCH. Những kinh nghiệm bước đầu trong xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực. Tập trung làm rõ những vấn đề đặt ra, nhất là những khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị trong thực hiện phân cấp quản lý về PCCC khi sáp nhập các Cảnh sát PC&CC tỉnh, thành phố vào Công an tỉnh, thành phố. Nhiều đại biểu, nhiều nhà khoa học tập trung làm rõ việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế và đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất có tính khả thi.

 

Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC kết luận Hội thảo.

 

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Pháp luật về PCCC&CNCH – Thực tiễn áp dụng” là dịp thầy và trò Trường Đại học PCCC được lắng nghe tiếng nói của các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, địa phương về những vấn đề mà thực tiễn áp dụng pháp luật về PCCC&CNCH đang đặt ra hiện nay. Những ý kiến tham luận của các đại biểu tại Hội thảo có chất lượng, có tính định hướng trong việc hoàn thiện pháp luật về PCCC&CNCH trong thời gian tới; đồng thời, đề xuất, kiến nghị những giải pháp, biện pháp không chỉ tiếp tục hoàn thiện pháp luật về PCCC&CNCH mà còn đề xuất các giải pháp có tính khả thi trong việc tổ chức thực hiện pháp luật về PCCC&CNCH.

 

Thông qua Hội thảo, nhà trường tiếp tục nghiên cứu, rà soát chương trình đào tạo để phù hợp và sát với thực tiễn; cùng với đó là hoàn thiện, bổ sung giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các bậc học, cấp học trong nhà trường; đổi mới phương pháp giảng dạy và đặc biệt, qua nghe các đồng chí tham luận và những bài viết khoa học đã được gửi gắm trong kỷ yếu giúp nhà trường tiếp tục hoàn thiện lý luận trong lĩnh vực PCCC&CNCH và là tài liệu quý để cán bộ, giáo viên nhà trường tham khảo./.

Một số hình ảnh về buổi Hội thảo:

Đồng chí Nguyễn Đức Quang – Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo.

Đại tá Văn Quyết Thắng – Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Đồng Nai trình bày tham luận tại Hội thảo.

Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.


Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC điều hành phần tham luận tại Hội thảo.

Thượng tá Huỳnh Quang Tâm – Trưởng phòng PC07 thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Hồng Vân –  Thái Thụy

 

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của hệ thống chữa cháy bằng nước trong nhà và công trình”
Thẩm định Tập bài giảng: “Tiếng Việt chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”
Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Đấu tranh chống tội phạm về ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự”