Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 1 – Phía Bắc: Điểm chuẩn 17.0 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 3 – Phía Nam: Điểm chuẩn 17.25 điểm. 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TRONG CAND NĂM 2023
Tuyển sinh Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học theo hình thức liên kết mở tại Thành phố Cần Thơ
THÔNG BÁO: Tuyển sinh khóa 8 Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC mở tại Cảnh sát PCCC Tp. Hồ Chí Minh