Tọa đàm trao đổi một số nội dung về hệ thống điện, hệ thống chống sét trong quá trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu và kiểm tra an toàn về PCCC

Chương trình thực hiện theo quy chế phối hợp giữa trường đại học PCCC và Lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội; Công văn số 2233/PC07-Đ5 ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội về việc tổ chức buổi làm việc, trao đổi một số nội dung về hệ thống điện, chống sét trong quá trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, kiểm tra an toàn về PCCC – với mục đích trao đổi, nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tiễn trong công tác PCCC. Đặc biệt, đối với tình hình cháy, nổ có diễn biến phức tạp như hiện nay đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cần trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế trong công tác PCCC nói chung và đối với hệ thống điện, hệ thống chống sét trong quá trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu, kiểm tra an toàn về PCCC nói riêng. Tham gia buổi tọa đàm có lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ khoa phòng cháy và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội.

 

Tọa đàm trao đổi một số nội dung về hệ thống điện, hệ thống chống sét

Các đồng chí đại biểu tham gia đã tham luận đánh giá thực trạng hoạt động PCCC đối với hệ thống điện, hệ thống chống sét trong quá trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu và kiểm tra an toàn về PCCC.

Lãnh đạo hai đơn vị đánh giá cao buổi tọa đàm khoa học trao đổi một số nội dung chuyên môn. Thông qua buổi tọa đàm nhằm mục đích cung cấp kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế, bổ ích cho cho cán bộ chiến sĩ hai đơn vị. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo cũng giao nhiệm vụ trong thời gian tới khoa Phòng cháy và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phải thường xuyên tổ chức tọa đàm, các chuyên đề khoa học chuyên sâu để trau dồi kiến thức chuyên môn, phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác thực tiễn đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà trường và xã hội.

Đức Trung – Ngọc Chung (Khoa 2)

                                 

    

Hội thảo giáo trình Hệ thống chữa cháy tự động
Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ
Những giải pháp bảo đảm an toàn PCCC cho các cơ sở năng lượng tái tạo