Báo cáo chuyên đề về “Luật CAND và một số văn bản hướng dẫn thi hành”

 

Đồng chí Trung tướng, GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh – Cục trưởng

Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an

báo cáo chuyên đề tại Trường Đại học PCCC.

 

 

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Trung tướng, GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh – Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an đã phổ biến cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường các quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018: gồm 07 chương, 46 điều; so với Luật năm 2014, tăng 01 điều; sửa đổi, bổ sung 40 điều; giữ nguyên 03 điều. Luật CAND 2018 quy định về hệ thống tổ chức CAND, trong đó bỏ cấp trung gian Tổng cục; quy định chức vụ, chức danh cao nhất của sĩ quan CAND; điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an để nâng cao hiệu lực, hiệu quả đảm bảo an ninh quốc gia; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND thôi phục vụ trong CAND, hy sinh, từ trần; chế độ, chính sách đối với CAND; kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND; tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ; chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan CAND nghỉ hưu, chuyển ngành, chuyển sang CAND, xuất ngũ, nghỉ theo chế độ bệnh binh; chế độ, chính sách đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ CAND hy sinh, từ trần; quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ khi sĩ quan, hạ sĩ quan CAND thôi phục vụ trong CAND, hy sinh, từ trần; chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên đối với CAND; hạn tuổi phục vụ của CAND; hình thức, điều kiện thôi phục vụ của CAND; chế độ, chính sách đối với CAND thôi phục vụ trong CAND, hy sinh, từ trần; điều kiện, thời gian, thẩm quyền, trình tự, thủ tục kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan CAND là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp; chế độ, chính sách đối với sĩ quan CAND được kéo dài hạn tuổi phục vụ.

Với những nội dung đó, Luật CAND năm 2018 đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ CAND theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Luật đã cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; khắc phục những khó khăn vướng mắc của Luật CAND năm 2014; đảm bảo đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật nước ta.

Việc phổ biến luật CAND và một số văn bản hướng dẫn thi hành luật  nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường hiểu và vận dụng có hiệu quả, nhằm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn chiến đấu của lực lượng CAND trong thời gian tới.

 

 

Đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng

phát biểu tại buổi báo cáo.

 

 

Phát biểu tại buổi báo cáo chuyên đề, đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng đã yêu cầu cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường cần nắm rõ các quy định mới của luật CAND, qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc và Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV.

Bộ Công an công bố quyết định sáp nhập các trường Công an nhân dân
Cháy lớn tại khách sạn ở Hải Phòng, một người tử vong
Nghệ An: Xe taxi bốc cháy lúc rạng sáng.