Tổ chức bộ máy

I. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng: Trung tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn

Phó Hiệu trưởng:

Thiếu tướng, PGS, TS. Phạm Văn Long

Đại tá, TS. Phạm Văn Năm

Đại tá, PGS, TS. Lê Quang Hải

Đại tá, TS. Lã Xuân Lực

Thượng tá, PGS, TS. Nguyễn Thanh Hải

II. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Hành chính tổng hợp;

2. Phòng Chính trị;

3. Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao;

4. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học;

5. Phòng Quản lý học viên;

6. Phòng Hậu cần;

7. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo;

III. CÁC KHOA 

1. Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn;

2. Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ;

3. Khoa Pháp luật;

4. Khoa Nghiệp vụ cơ bản;

5. Khoa Quân sự, võ thuật, thể dục, thể thao

6. Cơ sở ngành Phòng cháy chữa cháy;

7. Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

8. Khoa Phòng cháy;

9. Khoa Chữa cháy;

10. Khoa Cứu nạn, cứu hộ;

IV. TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

1. Trung tâm Lưu trữ và Thư viện;

2. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;

3. Trung tâm Dạy nghề, đào tạo và sát hạch lái xe;

4. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

Lịch sử phát triển
Về nhà trường