Hội nghị Giao ban công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trong CAND năm 2019 tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Tới dự Hội nghị, phía Cục Đào tạo có đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo của 16 học viện, trường CAND trong cả nước phụ trách về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Ly – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo,

Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

 

Đại diện Trường Đại học PCCC có đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường tới dự và phát biểu chào mừng hội nghị. Đồng chí đã nêu rõ tầm quan trọng đặc biệt của công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo trong sự nghiệp phát triển chung của cả hệ thống  giáo dục hiện nay. 

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường

phát biểu tại Hội nghị.

Đối với Trường Đại học PCCC trải qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đến nay nhà trường đã có một vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước nói chung và trong hệ thống các trường CAND nói riêng, là cơ sở giáo dục đại học, sau đại học đầu ngành trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Những thành tựu của nhà trường đã đạt được trong thời gian vừa qua đã góp phần trong việc nâng cao chất lượng đào tạo chung của ngành, của Bộ Công an.

Đồng chí Trung tá, TS. Tạ Xuân Tùng – Phó Trưởng Phòng Quản lý nội dung và phương pháp đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục – Cục Đào tạo trình bày Báo Tổng kết công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo trong CAND năm 2019, trong đó nổi bật các mặt công tác: công tác nghiên cứu cơ bản đã nghiên cứu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng trong CAND; chủ động đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép thực hiện một số cơ chế đặc thù đối với công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong lực lượng CAND; …Công khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo: Trong năm 2019, thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Công an các học viện, trường đại học CAND đã chủ động và khẩn trương triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục đảm bảo theo đúng kế hoạch, lộ trình của Bộ. 100% các cơ sở giáo dục đai học đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá giai đoạn 2014 – 2019, trong đó có Học viện CSND, Đại học CSND hoàn thành báo cáo tự đánh giá, Đại học ANND hoàn thành bản thảo, các học viện, trường CAND đã xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần, chủ động xây dựng, ban hành quy định đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng theo từng năm học; Công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề Cục Đào tạo đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn như: 02 lớp đào tạo kiểm định viên, 02 lớp bồi dưỡng cho thành viên tham gia hội đồng tự đánh giá, 01 lớp đào tạo kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp, 02 lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên về công tác thi, kiểm tra đánh giá tổ chức cho các đồng chí đi học tập kinh nghiệm tại Singapor và Malaysia. Qua công tác bồi dưỡng, tập huấn bước đầu lực lượng CAND đã có nguồn nhân lực cơ bản để triển khai công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trong các học viện, trường CAND. 

 

Ngoài những ưu điểm đã đạt được về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, báo cáo đã nêu một số tồn tại, hạn chế như: một số bộ phận lãnh đạo, cán bộ, giảng viên chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác này vì vậy thiếu quan tâm, quyết liệt trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện; các trường CAND đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau kiểm định, tuy nhiên chưa tổ chức đánh giá kết quả tổ chức thực hiện để có giải pháp nâng cao hiệu quả; kinh phí phục vụ cho các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng còn hạn chế, chưa có hướng dẫn thống nhất, gây khó khăn cho việc thực hiện; công tác xây dựng, công bố chuẩn đầu ra của các ngành, chuyên ngành còn chậm…Vì vậy, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới cần phải tiếp tục củng cố hoàn thiện hệ thống các văn bản trong hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng tại các khoa, phòng, bộ môn và có chính sách phù hợp, cơ chế hoạt động hiệu quả nhằm thúc đẩy công tác này ngày một tốt hơn; đẩy mạnh việc đầu tư cơ sở vật chất chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, việc tham gia trao đổi học tập kinh nghiệm với các cơ sở đào tạo khác có thế mạnh về công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng, tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngày một nâng cao chất lượng hoạt động này.

 

Trong Hội nghị, các đại biểu tham gia thảo luận đóng góp những ý kiến, trao đổi những kinh nghiệm và nêu khó khăn trong quá trình thực hiện công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo đặc biệt là công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đang triển khai, công tác ngân hàng câu hỏi thi, công tác thanh tra, kiểm tra thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với chất lượng giảng dạy khóa học…

 

Phát biểu tại Hội nghị Thiếu tướng, TS. Nguyễn Văn Ly – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo đã yêu cầu các học viện, trường CAND cần phải đánh giá đúng thực trạng của đơn vị mình nhằm đưa ra những kế hoạch, định hướng cụ thể rõ ràng và đưa ra chiến lược phát triển phù hợp. Mỗi đơn vị cần phải nhận thức rõ công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo là nhiệm vụ chung của cả một tập thể, mỗi cá nhân là một mắt xích trong cả hệ thống đó. Vì vậy, trong thời gian tiếp theo các học viện, trường CAND cần phải tập trung hơn nữa trong việc nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo, lãnh đạo đơn vị cần chỉ đạo sát sao và quyết tâm thực hiện. Để nâng cao được các hoạt động này cần đánh giá người học một cách khách quan, đảm bảo tính chính xác công bằng, tăng cường đội ngũ cán bộ có chuyên môn đặc biệt phải thực hiện đúng quy trình trong công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo để khi học viên ra trường đáp ứng được tình hình thực tế công việc hiện nay./.

 

Nguyễn Điệp (P9)

Huế: Cháy cửa hàng xe đạp điện trong đêm khiến 3 người chết
TPHCM: Xe máy bốc cháy khó hiểu.
TP. Hồ Chí Minh: Quận 1 – cháy nhà dân 01 người bị bỏng