Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ khóa 7 chuyên ngành PCCC-CNCH

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch hội đồng chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau Đại học, Khóa 7 đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH, mã số 8.86.0113, niên khóa 2017 – 2019 theo hình thức chính quy không tập trung tại cơ sở 1, Trường Đại học PCCC có tổng số 37 học viên đến từ 12 đơn vị khác nhau, trong đó Trường Đại học PCCC có 13 đồng chí và 02 đồng chí của Bộ An Ninh – Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sau 2 năm học tập tại trường, 100% học viên Cao học khóa 7 đều đạt kết quả rèn luyện  loại Tốt. Về kết quả học tập, điểm trung bình chung học tập toàn khóa, lớp Cao học khóa 7 có 8/37 học viên xếp loại Giỏi, chiếm 21,62%; có 29/37 học viên xếp loại khá, chiếm 78,38%. Về kết quả bảo vệ luận văn có 14/37 học viên đạt loại Xuất sắc chiếm tỷ lệ 37,83%, điểm bảo vệ luận văn đạt loại Giỏi là 23/37 học viên, chiếm tỷ lệ 62,17%.

Các thành viên Hội đồng đã đóng góp ý kiến để rút kinh nghiệm cho các khóa đào tạo tiếp theo trong công tác giảng dạy, phân công giáo viên hướng dẫn, những yêu cầu nâng cao trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn và học viên trong quá trình thực hiện luận văn để đảm bảo hàm lượng khoa học, thực hiện nghiêm túc việc chỉnh sửa luận văn sau khi bảo vệ theo yêu cầu của hội đồng.

 

Các thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến tại buổi họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ Khóa 7. 

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Chủ tịch Hội đồng đã đi đến kết luận: Trong thời gian tới, cần rút kinh nghiệm trong công tác đào tạo trình độ thạc sĩ các khóa sau, tập trung giải quyết triệt để các vấn đề còn bất cập mà các thành viên trong hội đồng đã nêu, các đề tài nghiên cứu của học viên phải gắn lý luận với thực tiễn công tác, đảm bảo tính khoa học, quy cách trình bày luận văn phải thống nhất theo quy định. Các học viên cao học khóa 7 phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, chỉnh sửa luận văn theo góp ý của các thành viên trong hội đồng để hoàn thành các thủ tục trước khi cấp bằng tốt nghiệp.

Căn cứ các kết quả học tập và rèn luyện đã được tổng kết, đến nay 37/37 học viên cao học khóa 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ theo mục tiêu chương trình đào tạo đề ra và đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Thạc sĩ chuyên ngành “Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” theo quy định.

Nhất trí thông qua danh sách đề nghị trao tặng Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC cho 09 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong đó có 08 học viên Việt Nam và 01 học viên của Bộ An Ninh – Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thành Trung (TT1) – Hồng Hạnh (P2)

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nam Định
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương