Trường Đại học PCCC nghe báo cáo thời sự về những vấn đề an ninh phi truyền thống

  Đến dự có đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng, đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phí Đức Tuấn – Nguyên Phó Giám đốc

Học viện ANND trình bày báo cáo thời sự.

Tại buổi nói chuyện, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Phí Đức Tuấn – Nguyên Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân đã cung cấp các thông tin về vấn đề an ninh phi truyền thống, việc nhận dạng các loại an ninh phi truyền thống và tác động của nó đến việc phát triển kinh tế – xã hội của các quốc gia trên thế giới, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững. Đặc biệt, báo cáo viên đã đi sâu phân tích, làm rõ những thành tựu về chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay và các thách thức của vấn đề an ninh phi truyền thống như khan hiếm nguồn nước, ô nhiễm và suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu, di cư thiếu kiểm soát… đang là những vấn đề nổi cộm mà các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt; đồng thời, chỉ ra các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống và đòi hỏi phải có sự nỗ lực hợp tác, hành động của nhiều quốc gia để ứng phó với các thách thức của an ninh phi truyền thống.

Đồng chí Đại tá.TS Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng

 phát biểu chỉ đạo tại báo cáo.

Phát biểu tại buổi nói chuyện, đồng chí Đại tá.TS Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng đã chỉ rõ mục đích của đợt học tập này nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, giáo ciên, công nhân viên nhà trường nắm vững, hiểu sâu hơn các nội dung, sự kiện nổi bật có tính thời sự về vấn đề an ninh phi truyền thống gắn với quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Hiệu trưởng đề nghị mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên cần nghiêm túc học tập, tuyên truyền vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nội dung đó gắn với việc thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch của đơn vị, nhà trường trong thời gian tới.

PV.

 

 

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Trường Đại học PCCC
Ra mắt Giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Đoàn Công tác Bộ Tình trạng khẩn cấp Belarus thăm và làm việc tại Trường Đại học PCCC