Trường Đại học PCCC triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch Covid – 19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19; Công điện số 02/CĐ-BCA-V01 của Bộ trưởng Bộ Công an về Mệnh lệnh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19; Công văn số 758/X02-P3 ngày 31/3/2020 của Cục Đào tạo về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19 trong các trường CAND; ngày 01/04/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 Trường Đại học PCCC triển khai về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid – 19.

 

Đ/c Thiếu tướng, Ts. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 .

 

Ban Chỉ đạo yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 từ 0 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 như sau:

 

Lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo các đơn vị làm việc tại cơ quan theo kế hoạch. Cán bộ khối phục vụ, Trung tâm, Tạp chí, Quản lý giáo dục bố trí làm việc tại cơ quan 50% quân số, số còn lại làm việc tại nhà theo nguyên tắc luân phiên. Các đơn vị phải có báo cáo, phân công cụ thể quân số được bố trí làm việc về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 trước 8 giờ hàng ngày để báo cáo tổng hợp, xử lý công việc khi cần thiết. 100% giáo viên làm việc tại nhà, xử lý và giải quyết công việc qua điện thoại, thiết bị công nghệ, mạng 3G, 4G, triển khai hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu qua mạng internet, bằng hình thức online, báo cáo kịp thời với lãnh đạo đơn vị về các vấn đề liên quan đến yêu cầu quy định phòng, chống dịch Covid – 19. 100% cán bộ quản lý học viên, nhân viên y tế, nhà ăn, lái xe phục vụ, công nhân lao công thực hiện phục vụ, đầy đủ quân số.

 

Các đơn vị chức năng tại 3 cơ sở phối hợp, triển khai, thực hiện các kế hoạch theo quy định nhằm đảm bảo duy trì  hoạt động của đơn vị và giải quyết các công việc cũng như công tác phòng, chống dịch Covid – 19 đạt hiệu quả cao. Duy trì tốt việc kiểm tra thân nhiệt khi vào cơ quan, đảm bảo nước rửa tay sát khuẩn, sử dụng khẩu trang đảm bảo an toàn vệ sinh phòng dịch, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống dịch trong nhà trường. Bố trí cán bộ y tế 100% quân số cả 3 cơ sở của nhà trường chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện, thuốc phòng, chống dịch. Tăng cường công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên Website nhà trường, qua đài phát thanh của Đoàn Thanh niên.

 

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn thể các đơn vị trong nhà trường và vô cùng quan trọng, hết sức cấp bách cần thực hiện ngay và rất quyết liệt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “chống dịch như chống giặc”. Do vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trường Đại học PCCC yêu cầu lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động để thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh quyết liệt của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an tại đơn vị mình./.

PV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường Đại học PCCC đạt nhiều thành tích cao trong Hội thi Giáo viên dạy Giỏi cấp Bộ năm học 2022 – 2023
Hội nghị trực tuyến giữa Trường Đại học PCCC và Trường Đại học Phòng vệ dân sự Belarus
Báo cáo kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc và thông tin về tình hình thời sự quốc tế trong giai đoạn hiện nay