Nghiệm thu chuyên đề nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của giáo viên Khoa Chữa cháy năm học 2019 – 2020

Ngày 23/4/2020, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu 04 sáng kiến cải tiến do các giáo viên Khoa Chữa cháy thực hiện.

 

Tham gia hội đồng nghiệm thu có đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường  – Chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí đại diện Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sau đại học và toàn thể giáo viên Khoa Chữa cháy.

 

Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí giáo viên chủ trì nghiên cứu đã đã trình bày tóm tắt mục tiêu, nội dung của sáng kiến, đưa ra tính mới và sự cần thiết của sáng kiến trong Trường Đại học PCCC.

Giáo viên Khoa Chữa cháy báo cáo nội dung sáng kiến cải tiến năm học 2019 -2020

 

Sáng kiến cải tiến số 1: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị chứa vòi gấp chữa cháy”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Phạm Huy Toàn, tham gia có đồng chí Dương Văn Năm.

 

Sáng kiến cải tiến số 2: “Xây dựng một số trò chơi dạy học nhằm củng cố kiến thức cho sinh viên học tập học phần Những vấn đề cơ bản về chiến thuật chữa cháy”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Ngô Văn Anh, tham gia có đồng chí Trương Văn Phận.

 

Sáng kiến cải tiến số 3: “Xây dựng hệ thống quản lý các mặt công tác của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên nền tảng phần mềm Mirosoft Excel”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Trần Kim Khánh, tham gia có đồng chí Mai Danh Giang.

 

Sáng kiến cải tiến số 4: “Xây dựng bảng tương tác phục vụ giảng dạy theo tình huống nghiệp vụ các môn học chuyên ngành chỉ huy chữa cháy”. Chủ trì là đồng chí Đỗ Hòa, tham gia có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh.

 

Tại buổi nghiệm thu, các sáng kiến cải tiến đã được các thành viên trong Hội đồng đóng góp ý kiến và đánh giá cao về nội dung cũng như ý nghĩa thực tế của sáng kiến trong công tác giảng dạy của trường. Hội đồng đồng ý nghiệm thu cả 04 sáng kiến cải tiến, trong đó có 01 sáng kiến đạt loại xuất sắc. Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị các nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng. Sau khi chỉnh sửa xong, các nhóm tác giả hoàn thiện gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sau đại học theo đúng thời gian quy định./.

 

Văn Anh – Huyền Trang (K3)

 

 

 

 

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Đấu tranh chống tội phạm về ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự”
Bộ Công an ban hành Thông tư số 38/2016/TT-BCA qui định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị Định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Hội thảo khoa học “Muốn An được An” – Tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp trong áp dụng QCVN 06:2021/BXD