Một số biện pháp nâng cao kỹ năng tự học của học viên Trường Đại học PCCC

Trong điều kiện xã hội hiện nay, vai trò của tri thức và kỹ năng tự học của học viên là nhân tố quyết định đến sự phát triển của đất nước. Trong đó, tri thức và những kỹ năng mà học viên tiếp thu được là nhân tố quyết định chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội. Tuy nhiên không phải học viên nào cũng ý thức được vai trò quan trọng và tích cực, chủ động rèn luyện kỹ năng tự học cho bản thân.

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Về cách học, phải lấy tự học làm cốt”. Trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã nêu: “Phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của học sinh, sinh viên, đề cao năng lực tự học, tự hoàn thiện học vấn và tay nghề”. Tự học là một thuộc tính vốn có của con người, là con đường phát triển của mỗi cá nhân, của cả dân tộc, là động lực chính của quá trình giáo dục – đào tạo.

Đối với học viên trong các Trường CAND nói chung và Trường Đại học PCCC nói riêng thì việc tự học là rất cần thiết, vì nó không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho học viên mà còn hình thành ở mỗi học viên năng lực tự học, thích ứng với cuộc sống ngày càng phát triển. Tổ chức văn hóa giáo dục khoa học quốc tế (UNESCO) đã chỉ ra mục đích của việc học là: “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để thành người”, vì thế đòi hỏi học viên phải rèn luyện kỹ năng tự học cho bản thân để phù hợp với yêu cầu của xã hội.

 

Học viên Trường Đại học PCCC tự học tại phòng đọc thư viện nhà trường.

 

Trong thời gian qua, Trường Đại học PCCC đã không ngừng đổi mới quá trình dạy học và rèn luyện để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, thực trạng tự học, kỹ năng tự học của học viên còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Do đó, đây là một số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng tự học của học viên Trường Đại học PCCC:

Một là, nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, thái độ học tập đúng đắn và trang bị hệ thống kỹ năng tự học cho học viên Trường Đại học PCCC. Với tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang nhân dân, học viên không chỉ tự ý thức về việc học tập và rèn luyện của mình mà còn phải chấp hành kỷ luật nghiêm ngặt của ngành, của trường đề ra. Ngoài học các chuyên ngành nghiệp vụ, học viên phải học các môn khoa học tự nhiên nhằm trang bị vững chắc cơ sở lý luận và vận dụng vào thực tiễn. Vì vậy, học viên luôn phải nâng cao nhận thức, động cơ, thái độ rèn luyện và ý thức học tập. Bên cạnh đó, thầy cô giáo là người có thể tác động đến nhận thức, hướng dẫn học viên tự xây dựng động cơ học tập đúng đắn trong quá trình học tập ở trường. Cần phát huy vai trò tự học, tự nghiên cứu của người học.

Hai là, tạo cho học viên thói quen thường xuyên xây dựng kế hoạch học tập và thực hiện kế hoạch đã đề ra. Hình thành phương pháp tự học cho học viên đang học ở Trường Đại học PCCC. Với tính chất đặc thù của ngành học, trường đào tạo trước hết học viên phải được hình thành những thói quen cần thiết thông qua việc thường xuyên rèn luyện, ôn tập, cũng cố để hình thành kỹ năng, kỹ xảo cần thiết trong học tập và nghiệp vụ ngành. Do vậy, nhà trường và giáo viên cần hướng dẫn học viên phân phối thời gian cụ thể, tận dụng thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, học tập hợp lý để xây dựng kế hoạch cho mình.

Ba là, giáo viên thường xuyên đề ra yêu cầu và kiểm tra các nhiệm vụ học tập của học viên. Tổ chức học nhóm, học tổ nhằm giúp học viên khắc phục khó khăn trong học tập dể học tập tốt hơn. Học viên học tập, rèn luyện ở trường việc chấp hành kỷ luật, giờ giấc được thực hiện rất chặt chẽ, ngoài giờ học trên lớp, trên thao trường học viên còn phải thực hiện các nhiệm vụ học tập cá nhân, rèn luyện nghĩ năng tự học, tự nghiên cứu. Vì vậy, giáo viên thường xuyên đặt ra các yêu cầu và nhiệm vụ học tập cho học viên để giúp họ rèn luyện các phẩm chất ý chí, khác phục khó khăn trong để học tập, rèn luyện là điều cần thiết. Ngoài ra, còn rèn luyện cho học viên khả năng phối hợp, hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ đây cũng là nội dung quan trọng nhằm đánh giá nghiệp vụ phối hợp, tác chiến sau này với tính chất đặc thù chuyên biệt.

Như vậy, để nâng cao kỹ năng tự học cho học viên Trường Đại học PCCC thì nhà trường và giảng viên phải phối hợp nhiều biện pháp nêu trên để giúp học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình. Giáo viên, học viên phải thực hiện đồng bộ các phương pháp nêu trên vì mỗi phương pháp đều có những ưu điểm nhất định và tác động bổ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao kỹ năng tự học cho học viên ở Trường Đại học PCCC.

Thanh Hải (TT1)

 

 

 

 

 

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2018-2019 tại Bộ môn 2
Học viên khóa K39 – hệ trung cấp PCCC và CNCH thực tế tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang
Đội CC-CNCH học tập Trường Đại học PCCC tham gia chữa cháy tại xưởng sản xuất sofa – Khu đô thị Trung Văn, Hà Nội