Công bố tiêu chuẩn Quốc gia về bình khí chữa cháy tự động kích hoạt

Ngày 01/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 233/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia: “TCVN 12314-2:2022 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy”.  

 

 

Hiện nay, trong các công trình như nhà văn phòng cao tầng, chung cư cao tầng, tại mỗi tầng thường bố trí các phòng kỹ thuật điện với công năng sử dụng cho lắp đặt các tủ điện phân phối tại tầng, tủ điện điều khiển các hệ thống kỹ thuật… và việc trang bị hệ thống chữa cháy tự động tại khu vực này là bắt buộc theo quy định. Để chữa cháy cho các phòng kỹ thuật điện dạng này, chất chữa cháy thích hợp để sử dụng là bột ABC hoặc các loại khí chữa cháy CO2, N2, FM-200, Inergen, Argon… Tuy nhiên, việc trang bị hệ thống chữa cháy tự động bằng khí hoặc bằng bột khô theo các tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 5760: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng; TCVN 7336: Hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt; TCVN 6101 (ISO 6183:1990) Thiết bị chữa cháy – Hệ thống chữa cháy cacbon dioxit thiết kế và lắp đặt; TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2000) Hệ thống chữa cháy bằng khí – Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống. Phần 1: Yêu cầu chung…) tại các phòng kỹ thuật điện dạng này sẽ dẫn tới chi phí rất lớn cho các chủ đầu tư và nhà thầu. Đồng thời với đó, việc vận hành và bảo trì một số lượng lớn các hệ thống chữa cháy tự động trong công trình cũng phức tạp và tốn kém chi phí cho đơn vị sử dụng. Xuất phát từ thực tế nêu trên, hiện nay trên thị trường đã có một số đơn vị kinh doanh, sản xuất các bình chữa cháy bằng khí sạch tự động kích hoạt phù hợp về tính năng chữa cháy bảo đảm hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật.

Bình khí chữa cháy tự động kích hoạt là thiết bị gồm bình chứa khí chữa cháy và các bộ phận khác có liên quan tự động xả khí chữa cháy khi có tác động của nhiệt độ vượt quá ngưỡng tác động kích hoạt của bộ phận cảm biến nhiệt (sử dụng kim loại dễ nóng chảy hoặc phần tử dạng bầu thủy tinh). Tiêu chuẩn TCVN 12314-2:2022 qui định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu lắp đặt đối với bình khí chữa cháy tự động. Tiêu chuẩn được ban hành sẽ giúp các đơn vị chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm định kỹ thuật đối với các bình chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt và giúp cơ quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế có cơ sở pháp lý để thi công, lắp đặt các phương tiện này tại các dự án, công trình tại Việt Nam theo đúng mục đích sử dụng và quy định của pháp luật./.

                   Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an tổ chức xét chọn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015 – 2015
Tìm hiểu về Robot chữa cháy
Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên năm học 2010 – 2011.