Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ và phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm

Công tác quản lý cán bộ, chiến sỹ (CBCS), phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm là một trong những công tác quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân CBCS trong việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và quy định của Ngành.

 

Kỷ luật là sức mạnh của lực lượng CAND, nâng cao chất lượng quản lý, rèn luyện kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm đối với đội ngũ CBCS là yêu cầu bắt buộc và phải được chấp hành, thực hiện một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật, vi phạm điều lệnh CAND của CBCS trong thời gian gần đây vẫn còn xảy ra thường xuyên. Trong đó có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và hình ảnh của lực lượng CAND. Từ những sai phạm còn tồn đọng, đồng thời nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác quản lý CBCS trong việc xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ vững mạnh toàn diện thì việc tăng cường siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với các đơn vị CAND là một nhiệm vụ cấp bách và cần thiết hiện nay.

 

Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nói chung và các đơn vị trực thuộc Phòng nói riêng đã tích cực tăng cường công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ và bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm hoặc vi phạm pháp luật. Đồng thời thực hiện đồng bộ các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và trách nhiệm của CBCS trong việc chấp hành thực hiện nghiêm các quy định, nội quy của Phòng cũng như là tại đơn vị. Mọi hành vi bao che hoặc buông lỏng quản lý để CBCS dưới quyền sai phạm phải được xem xét, xử lý trách nhiệm liên đới của cán bộ lãnh đạo chỉ huy, quản lý các cấp theo quy định. Bên cạnh đó thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, điều động, bố trí sắp xếp CBCS theo năng lực và chuyên môn đào tạo, nhất là những đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, những bộ phận nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những sai phạm đáng tiếc có thể xảy ra.Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Đội CC&CNCH Khu vực 2 tổ chức tuân theo và là một trong những đơn vị thực hiện nghiêm và tích cực trong công tác quản lý CBCS. Ban Chỉ huy đội thường xuyên kiểm tra, đốc thúc, nhắc nhở các CBCS thực hiện đúng và nghiêm các quy định chung của Phòng và cũng như nội quy tại đơn vị, đồng thời cũng tích cực quán triệt với CBCS về việc sử dụng mạng xã hội một cách an toàn. Đơn vị cũng thường xuyên duy trì tổ chức tập huấn điều lệnh CAND hai buổi trong tuần để rèn luyện, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm cho CBCS. Bên cạnh đó nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ Đội CC&CNCH Khu vực 2 luôn bám sát chỉ đạo của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những sai phạm xảy ra, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân, có đạo đức, lối sống văn hóa, tác phong chính trị kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Đối với chiến sỹ nghĩa vụ thì đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt với gia đình, phụ huynh của các đồng chí để trao đổi thông tin, phối hợp cùng đơn vị giáo dục quản lý các chiến sỹ nghĩa vụ một cách tốt nhất. Bên cạnh sự quản lý chặt chẽ của cấp Ủy – Ban Chỉ huy Đội, thì cán bộ các tổ CC&CNCH Đội Khu vực 2 cũng tích cực quan tâm quản lý đến các CBCS trong tổ bằng cách tổ chức các buổi xuống nhà thăm hỏi gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng để quản lý hiệu quả và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc và hỗ trợ để CBCS yên tâm công tác, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với việc tăng cường thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý CBCS đối với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nói chung và các đơn vị trực thuộc nói riêng thì hiệu quả mà công tác mang lại là vô cùng tích cực. Ý thức, trách nhiệm chấp hành kỷ luật, kỷ cương, văn hóa ứng xử của các CBCS đã được nâng cao qua đó, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH trong lòng người dân thành phố, giảm thiểu tối đa những sai phạm đáng tiếc có thể xảy ra. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn đọng một vài thiếu sót cần được chấn chỉnh, khắc phục nhưng nhìn chung Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, và trách nhiệm đã được giao./.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tuyên dương 60 chi đoàn mạnh, 85 cán bộ Đoàn xuất sắc và trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2015
Lễ mở thầu – Gói thầu xây lắp số 05: Sân đường nội bộ, sân điều lệnh, bể bơi huấn luyện, thoát nước ngoài nhà.
Tiếp tục chi viện y, bác sĩ Công an nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh phía Nam