Lấy ý kiến đối với 05 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy

Bộ Công an đã hoàn thành 05 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

 

Bộ Công an dự thảo 05 Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy.

 

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Vòi đẩy chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử quy định yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử đối với vòi đẩy chữa cháy để truyền chất chữa cháy đến đám cháy và có hình dạng phẳng khi không có áp suất bên trong.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Xe ô tô chữa cháy – xe chữa cháy công nghệ bọt khí nén quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, đóng gói, vận chuyển và bảo quản đối với xe chữa cháy công nghệ bọt khí nén. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xe chữa cháy công nghệ bọt khí nén.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy – Các thành phần sử dụng kết nối bằng đường truyền vô tuyến quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và các tiêu chí hoạt động của hệ thống báo cháy lắp đặt trong và xung quanh tòa nhà, liên kết với nhau qua đường truyền vô tuyến (RF).  Đồng thời tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu về việc đánh giá tính phù hợp của các phần tử trong hệ thống báo cháy không dây.

 

Vì các thiết bị không dây đó làm việc cùng với nhau trong một hệ thống, tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu đối với một hệ thống hoàn chỉnh. Khi một hệ thống báo cháy sử dụng đường truyền vô tuyến, hệ thống đó phải đồng thời đáp ứng Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 7568 và các tiêu chuẩn khác về hệ thống báo cháy. Những yêu cầu tương ứng về dây dẫn được thay thế bằng những yêu cầu về kết nối không dây được mô tả trong phần này của tiêu chuẩn.

 

Tiêu chuẩn này không quy định về:

– Quy định về phổ vô tuyến, ví dụ: tần số, nguồn điện xuất ra của thiết bị.

– Số lượng thiết bị không dây tối đa cho phép sử dụng trong hệ thống báo cháy hoặc trên một đường truyền vô tuyến.

– Số lượng thiết bị không dây tối đa cho phép được mất kết nối trên một đường truyền vô tuyến.

 

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy bằng bột – Phần 2: Yêu cầu thiết kế quy định về yêu cầu để thiết kế các hệ thống chữa cháy cố định xả bột từ các bình chứa qua đầu phun nhờ khí đẩy phù hợp với các tiêu chuẩn có liên quan. Tiêu chuẩn này áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy cố định bằng bột trang bị cho nhà và công trình xây dựng cũng như các khu vực nguy hiểm cháy ngoài trời.

 

Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các hệ thống chữa cháy cố định bằng bột có bình chứa áp suất vĩnh cửu và các hệ thống tiền chế có lượng chất chữa cháy lên đến 150 kg, hệ thống đường vòi và giám sát chữa cháy bằng bột, các khu vực có nguy cơ nổ, động đất hoặc có điều kiện môi trường đặc biệt như hàng hải, khai thác mỏ, hàng không hoặc có khả năng xảy ra đám cháy loại D (đám cháy các kim loại theo TCVN 4878:2009 Phòng cháy và chữa cháy – Phân loại cháy).

 

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy và chữa cháy – Hầm đường bộ – Yêu cầu thiết kế quy định các yêu cầu thiết kế về phòng cháy chữa cháy đối với công trình hầm đường bộ.

 

Toàn văn 5 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

File đính kèm

Theo Minh Ngân (Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Trận chiến chống dịch Covid-19: Việt Nam sang giai đoạn mất dấu F0
Hội thảo “Công tác PCCC và CNCH ở Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và ứng phó với biến đổi khí hậu”
Một số sản phẩm nghiên cứu khoa học của Khoa Chữa cháy năm học 2017 – 2018