Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận với Công an phường trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

Ngày 05/9/2022, Trường Đại học PCCC tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an quận với Công an phường trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội”do Đại úy Hồ Thị Hương Loan – Giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản chủ nhiệm đề tài.

 

 Đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, chủ trì nghiệm thu.

 

Thành phần tham dự nghiệm thu gồm đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ trì Hội thảo; đồng chí PGS, TS Đào Hữu Dân – Nguyên Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học PCCC, phản biện 1; đồng chí Thượng tá, ThS Nguyễn Văn Thắng – Phó trưởng Công an quận Thanh Xuân, phản biện 2 và các đồng chí lãnh đạo đại diện Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu.

 

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại úy Hồ Thị Hương Loan – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt về tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và nội dung chính của đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã nêu rõ, Thành phố Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước; nơi tập trung các cơ quan đầu não của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; các Bộ, Ngành… và là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện trọng đại về chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Sau thời điểm Hà Nội tiến hành chuyển đổi địa giới hành chính vào năm 2008 đến nay, diện tích của thành phố lên đến 3.358km2. Hà Nội có 12 quận và 166 phường, 2.752 khu dân cư (trong đó có 176 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao).

 

Chính vì vậy, công tác quản lý nhà nước về PCCC tại khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội được các cấp lãnh đạo, chính quyền Thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, trong đó lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, đi đầu. Tuy nhiên, thời gian qua công tác quản lý nhà nước về PCCC tại khu dân cư nói chung và đặc biệt việc thực hiện quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận và Công an phường nói riêng trong quản lý nhà nước về PCCC tại khu dân cư vẫn còn nhiều thiếu sót, bất cập.

 

Bên cạnh đó, các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về PCCC tại khu dân cư cũng như mô hình tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Cảnh sát PCCC có nhiều thay đổi. Những quy định mới về trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư được quy định cụ thể, rõ ràng hơn trong Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC; sự chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng trong đó có việc thực hiện phân cấp quản lý nhà nước về PCCC cho Công an cấp huyện, UBND cấp xã trong đó có Công an cấp xã (phường)… điều này cũng khiến công tác quản lý nhà nước về PCCC tại khu dân cư của lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an quận với Công an phường còn nhiều khó khăn, lúng túng. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận và Công an phường đều nhận thức được trách nhiệm của mình trong quản lý nhà nước về PCCC tại khu dân cư nhưng quá trình thực hiện trách nhiệm của mình lại chưa phối hợp với nhau chặt chẽ, thường xuyên, còn dựa dẫm vào kết quả công tác của nhau. Chưa có quy định phân công và phối hợp cụ thể giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận với Công an phường để định hướng việc thực hiện phối hợp…

 

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở “Quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an quận với Công an phường trong quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội” sẽ góp phần đánh giá một cách toàn diện về lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp có tính hệ thống, khoa học và logic, góp phần nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC Công an quận với Công an phường trong quản lý nhà nước về PCCC tại khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

Kết luận nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực cùng các nhà khoa học đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả và đề tài được xếp loại xuất sắc. Đồng thời, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng và hoàn thiện hồ sơ báo cáo kết quả về Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an theo quy định./.

Hương Loan (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

 

Tham quan và học tập kinh nghiệm tại Ban Khảo thí, Đại học Trần Quốc Tuấn, Bộ Quốc Phòng
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ:Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cứu nạn, cứu hộ của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
Thẩm định tập sách: “Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH