Thủ tướng Chính phủ: Tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt hậu quả chết người do chủ quan gây cháy, nổ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), xác định trách nhiệm hình sự, trách nhiệm kỷ luật khi để xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng; mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt việc chết người và hậu quả nghiêm trọng do nguyên nhân chủ quan trong cháy nổ, nâng cao ý thức và kỹ năng của người dân trong phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ (CNCH). 

Phát biểu kết luận Hội nghị công tác PCCC và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng Cảnh sát PCCC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị của Hội nghị; báo cáo đầy đủ, toàn diện về tình hình, kết quả, hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá, có nhiều ý kiến sát thực tiễn.

Qua nghe báo cáo của Bộ Công an về công tác PCCC và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP, cụ thể hóa Chỉ thị 47-CT/TW và Kết luận 02-KL/TW của Ban Bí thư cùng với ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả mà các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng đã đạt được trong công tác PCCC&CNCH.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự xả thân, hy sinh, quên mình của lực lượng Công an nhân dân nói chung, các lực lượng tham gia nhiệm vụ PCCC, CNCH, nòng cốt là lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, không quản ngại khó khăn, hy sinh, gian khổ để thực hiện nhiệm vụ cao cả, vì sự bình yên của cuộc sống, vì tính mạng của Nhân dân, vì sự phát triển của đất nước.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần:

(1) Tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 47-CT/TW và Kết luận 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; các văn bản, nghị quyết của Quốc hội; các nghị định, quyết định văn bản có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, Ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP; chưa hoặc chậm thực hiện các nhiệm vụ tại các Quyết định 630/QĐ-TTg và Quyết định 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải khẩn trương tổ chức thực hiện ngay, bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

(2) Tập trung hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác PCCC&CNCH. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu sự cần thiết, tính khả thi, cấp bách xây dựng Luật PCCC và CNCH. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình về PCCC, CNCH phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, góp phần vào công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

(3) Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng để nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về PCCC&CNCH; xây dựng phong trào toàn dân PCCC&CNCH. Phát huy vai trò của người dân trong việc phải có ý thức tự bảo vệ cho chính mình, từ bảo vệ cho chính mình thì mới tham gia bảo vệ cho cộng đồng, cho xã hội với tinh thần mình vì mọi người và mọi người vì mình.

(4) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC&CNCH. Trước mắt, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổng kiểm tra, rà soát trên toàn quốc về công tác PCCC, nhất là những địa bàn, lĩnh vực xảy ra nhiều vụ cháy, như địa bàn quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, các quán karaoke, chú ý các cơ sở tập trung đông người, các nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro cháy nổ, nhất là các khu chung cư cao tầng; xử phạt nghiêm minh và bắt buộc khắc phục đối với các cơ sở đưa vào hoạt động không bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC&CNCH. Việc giám sát, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở trong diện quản lý phải thực hiện một cách nghiêm ngặt, nghiêm minh, chặt chẽ, không lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm trong giám sát, kiểm tra, hướng dẫn.

(5) Kiện toàn, củng cố các lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư, cơ sở. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, mô hình hay, cách làm tốt. Xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa Công an, Quân đội và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH. Các bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí kinh phí đầu tư và xây dựng cơ sở vật chất, hậu cần cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

(6) Tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC&CNCH (giao thông, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn…). Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH. Khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng PCCC 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PCCC&CNCH. Huy động nguồn lực xã hội hóa, hợp tác công tư để mua sắm trang thiết bị, vật tư PCCC.

(7) Xây dựng, kiện toàn  lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH theo đúng tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bố trí phù hợp lực lượng PCCC ở các địa bàn trọng điểm, mở rộng mạng lưới, bảo đảm bám địa bàn, bám cơ sở, bám sát người dân.

(8) Khẩn trương nghiên cứu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, các công nghệ cao, công nghệ chữa cháy tự động vào hoạt động PCCC.

(9) Về một số nhiệm vụ cụ thể cần khẩn trương thực hiện:

– Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC&CNCH. Tập trung hoàn thành quy chuẩn an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ, các cơ sở kinh doanh đặc thù, nhạy cảm, trong đó có quán karaoke, vũ trường, quán bar, chợ, kho; nhất là liên quan đến việc chuyển đổi công năng sử dụng (như từ nhà ở chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh dịch vụ, vừa ở vừa kinh doanh, sản xuất). Phối hợp với Bộ Công an khẩn trương sửa đổi các quy định về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị.

– Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về sử dụng điện (sau công tơ), bảo đảm an toàn về PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình. Rà soát cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao xen cài trong các khu dân cư để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường phổ biến, kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH trong chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, bổ sung công việc PCCC&CNCH vào danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng PCCC&CNCH phù hợp với tính chất công việc, cân đối với các lực lượng khác, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đất nước.

– Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm điện. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ công tác PCCC&CNCH.

– Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với dịch vụ karaoke; quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

 


Toàn cảnh Hội nghị.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường chỉ đạo công tác PCCC rừng. Khẩn trương xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về PCCC rừng.

– Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự hưởng ứng, tham gia của xã hội; phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH.

– Bộ Tài chính hướng dẫn về kinh phí, chi tiêu thường xuyên, bảo hiểm cho công tác PCCC.

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình bố trí đầu tư phát triển cho PCCC trong đầu tư công; nghiên cứu huy động hợp tác công tư, nguồn lực xã hội hóa trong công tác này.

– Đối với các địa phương, yêu cầu:

+ Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện.

+ Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và khi xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thanh tra.

+ Công khai các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC trên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, tổ chức và người dân cùng tham gia giám sát.

+ Ban hành Nghị quyết về mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC&CNCH.

+ Khẩn trương hoàn thành việc tích hợp nội dung quy hoạch hạ tầng về PCCC giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 vào quy hoạch chung của tỉnh, thành phố (hoàn thành trong năm 2022).

+ Xây dựng mô hình an toàn cháy nổ ở cấp huyện, xã, tổ dân phố.

Ngay sau Hội nghị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao nhận thức, quán triệt quan điểm, tiếp thu các ý kiến, đề xuất, xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về vấn đề này, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp có hiệu quả, nâng cao hiệu quả PCCC, CNCH, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC&CNCH thời gian tới./.

Theo Lê Hòa (Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

 

TP HCM: Lửa bao trùm 100 ha đất xây nhà tù.
Quảng Bình: 6 ô tô bốc cháy kinh hoàng.
Thổ Nhĩ Kỳ: Quốc tế đánh giá cao Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam