Nghiệm thu chuyên đề khoa học và sáng kiến cải tiến Khoa Cơ sở ngành PCCC năm học 2022 – 2023

Thực hiện theo Quyết định số 352/QĐ-T06-P4 về việc thành lập các Hội đồng nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến cấp Trường năm học 2022 – 2023, sáng ngày 11 tháng 05 năm 2023 tại Phòng họp số 1, Hội đồng khoa học do đồng chí Thượng tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng đã tiến hành hội thảo nghiệm thu 01 sáng kiến cải tiến của giảng viên Khoa Cơ sở ngành PCCC với chủ đề Tính toán giới hạn chịu lửa của sàn bê tông cốt thép do đồng chí Trung tá, TS Đặng Sỹ Lân chủ nhiệm.

 

Hội đồng nghiệm thu đang nhận xét, góp ý sáng kiến của đồng chí Trung tá, TS Đặng Sỹ Lân.

 

Sau khi đồng chí Thư ký hội đồng đọc quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu các chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến, đồng chí Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung, quy trình buổi nghiệm thu. Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tá, TS Đặng Sỹ Lân chủ nhiệm sáng kiến đã trình bày tóm tắt nội dung sáng kiến cải tiến, chỉ rõ tính cấp thiết, ý nghĩa cũng như sản phẩm của sáng kiến mang lại trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học PCCC.

 

Sau đó, thành viên trong hội đồng nhận xét, đánh giá và đóng góp ý kiến cho báo cáo cũng như sản phẩm của sáng kiến. Các thành viên hội đồng đã đánh giá rất cao nỗ lực của chủ nhiệm trong việc thực hiện nội dung của sáng kiến. Việc tính toán giới hạn chịu lửa của các cấu kiện xây dựng là rất khó, phải áp dụng nhiều phương pháp toán học phức tạp như giải phương trình vi phân…. Do vậy việc nhóm nghiên cứu mạnh dạn chọn phương pháp tính toán đơn giản theo tiêu chuẩn của Mỹ và áp dụng với sàn bê tông cốt thép đơn giản là hướng đi đúng, phù hợp để đưa vào các nội dung dành cho học viên hệ đại học.

 

Đồng chí Thượng tá, PGS, TS Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng kết luận mặc dù còn một số điểm hạn chế xong sáng kiến đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo tính khoa học, logic; hợp lý về nội dung và hình thức. Đề nghị chủ nhiệm tiếp thu những ý kiến đóng góp của hội đồng, chỉnh sửa, để hoàn thiện theo đúng quy định./.

 

                                                Tuấn Tú (Khoa Cơ sở ngành PCCC)

 

Tổ chức báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Sinh viên Nghiên cứu khoa học
Cán bộ Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ ngữ văn
Nâng cao hiệu quả thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại các chợ, trung tâm thương mại hiện nay.