Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Thực hiện Quyết định số 5780/QĐ-BCA ngày 22/8/2023 của Bộ Công an về “Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ”, sáng ngày 09/9/2023, tại Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” do đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Đức Việt – Trưởng khoa Phòng cháy làm Chủ nhiệm.

 

Thành phần Hội đồng nghiệm thu gồm: Trung tướng, PGS, TS. Trần Vi Dân – Chủ tịch Hội đồng và 08 thành viên hội đồng là các nhà khoa học, nhà giáo có uy tín trong lực lượng Công an nhân dân.

 

Hội đồng đã nghe Thượng tá, TS. Nguyễn Đức Việt – Chủ nhiệm đề tài trình bày khái quát tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài, nội dung cơ bản, kết luận và những đóng góp mới của đề tài; đặt các câu hỏi trao đổi, phản biện nhằm làm sáng rõ hơn nội dung và các vấn đề khoa học của đề tài; nghe đại diện nhóm nghiên cứu trình bày, lý giải các vấn đề, câu hỏi được nêu ra và bỏ phiếu kín đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

 

Các ý kiến phát biểu tại buổi nghiệm thu đều thống nhất đánh giá đề tài “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” có tính mới, có giá trị lý luận và thực tiễn cao.

 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã luận giải cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về PCCC trong đầu tư xây dựng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; tiến hành điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng, phân tích làm rõ ưu, khuyết và chỉ ra nguyên nhân của các thiếu sót bất cập trong quản lý nhà nước về PCCC lĩnh vực đầu tư xây dựng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH hiện nay, đồng thời đưa ra được 7 giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo chức năng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

Kết quả, Hội đồng thống nhất đồng ý nghiệm thu đề tài với kết quả xếp loại Xuất sắc./.

 

Phạm Huy Quang (Khoa Phòng cháy)

Hình thoi cháy – NFPA 704
Trường Đại học PCCC tổ chức nghiệm thu giáo trình dùng cho hệ Trung cấp PCCC-CNCH
Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ