THÔNG BÁO: Tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an nhân dân đợt thi tháng 11 năm 2023

Trường Đại học PCCC thông báo tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND đợt thi tháng 11 năm 2023 như sau:

 1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển chung

a) Đối tượng: công dân Việt Nam.

b) Điều kiện dự tuyển chung: người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Khối ngành, lĩnh vực đại học được dự tuyển: theo quy định tại Phụ lục 1

– Trình độ đào tạo:

+ Thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (Phụ lục 2). Điều kiện: xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên. Thí sinh tốt nghiệp khối ngành, lĩnh vực khác xếp hạng bằng từ loại khá trở lên.

+ Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, có bằng tốt nghiệp đại học chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

Lưu ý: Thí sinh phải tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học) mới được đăng ký dự tuyển. Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển theo quy định phải có bằng tốt nghiệp đại học. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học (Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học), như sau: theo thang điểm 4 (từ 3,6 đến 4,0: xuất sắc; từ 3,2 đến cận 3,6: giỏi; từ 2,5 đến cận 3,2: khá); Theo thang điểm 10 (từ 9,0 đến 10: xuất sắc; từ 8,0 đến cận 9,0: giỏi; từ 7,0 đến cận 8,0: khá).

– Độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

– Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: theo quy định, hướng dẫn của Bộ Công an. Ngoài ra, áp dụng giảm 02 cm tiêu chuẩn chiều cao đối với thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin (Phụ lục 2) so với thí sinh tốt nghiệp nhóm ngành khác.

 1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh phạm vi toàn quốc.
 2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện đăng ký dự tuyển từng phương thức

a) Phương thức 1: xét tuyển thẳng. Điều kiện dự tuyển: thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây:

+ Thí sinh là con Công an có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc;

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (tốt nghiệp mã lĩnh vực 748, 751, 752).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin (tốt nghiệp nhóm ngành mã 74802) và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

* Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 01/7/2023. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an địa phương trước thời điểm nộp hồ sơ về trường.

b) Phương thức 2: thi tuyển. Điều kiện dự tuyển:

– Thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: theo quy định tại Phụ lục 1.

– Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

 

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh 
Mã ngành Tổng chỉ tiêu Phương thức 1 Phương thức 2
Tổng Nam Nữ Tổng Nam Nữ
7860113 90 27 24 3 63 57 6

 

Trường hợp chỉ tiêu xét tuyển thẳng (Phương thức 1) chưa thực hiện hết thì chuyển sang chỉ tiêu để xét tuyển đối với thí sinh dự thi theo Phương thức 2.

 

 1. Ngành đào tạo, thời gian, địa điểm đào tạo

– Ký hiệu trường PCH.

– Mã ngành 7860113, Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

– Thí sinh trúng tuyển được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại K02 và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường Đại học PCCC.

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở 1 – Trường Đại học PCCC, số 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

 1. Môn thi, hình thức thi, thời gian làm bài thi

– Môn thi: Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2).

– Hình thức thi: tự luận.

– Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

– Nội dung kiến thức ôn tập: Phụ lục 4

 

 1. Dự kiến thời gian tổ chức lớp học ôn tập

– Thời gian mở lớp ôn tập: từ  26/10/2023 đến 24/11/2023

– Địa điểm học ôn: Cơ sở 2, Trường Đại học PCCC, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

– Thí sinh có nhu cầu tham gia lớp học ôn tập đề nghị có mặt tại Cơ sở 2 – Trường Đại học PCCC vào 14h00 ngày 25/10/2023. Nhà trường có bố trí chỗ ăn, ở tại ký túc xá cho thí sinh tham gia học ôn.

 

 1. Xét tuyển và cách tính điểm thi

Phương thức 1

Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do Công an địa phương nộp về, Trường Đại học PCCC tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

+ Thứ hai, trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển (phụ lục 3).

Phương thức 2

– Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân. Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐT: Điểm ưu tiên.

– Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu (phụ lục 3).

 

 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Tổng điểm hai môn thi đạt từ 10 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 1. Ưu tiên trong tuyển sinh

– Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

– Điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an: Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 1,0 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện điểm thưởng thì chỉ được hưởng diện điểm thưởng cao nhất.

– Điểm ưu tiên của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên đối tượng và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐƯT = ĐT + KV + Đth. Trong đó ĐT là điểm ưu tiên đối tượng, KV là điểm ưu tiên khu vực, Đth là điểm thưởng. Trường hợp thí sinh đạt tổng điểm của 02 môn thi từ 15 điểm trở lên, thì điểm ưu tiên của thí sinh được xác định như sau:

ĐƯT = [(20 – tổng điểm đạt được)/5] x (ĐT+ KV+ Đth).

 

 1. Đăng ký dự tuyển

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển phải đăng ký sơ tuyển và làm các thủ tục sơ tuyển theo hướng dẫn của Bộ Công an

– Thời gian đăng ký dự tuyển theo thông báo của Công an các đơn vị địa phương (trong tháng 8, 9, 10/2023).

– Thí sinh đăng ký sơ tuyển tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú;

Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ (A09, C01, C10, C11, K01, K02) đăng ký dự tuyển tại đơn vị công tác, xét tuyển theo địa phương nơi đăng ký thường trú trước khi thực hiện nghĩa vụ.

 

 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu đăng ký dự tuyển: theo hướng dẫn của Bộ Công an chậm nhất 25/10/2023

– Các đơn vị, địa phương từ Thừa Thiên Huế trở ra nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Cơ sở 1 – Trường Đại học PCCC – Số 243 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

– Các đơn vị, địa phương từ Đà Nẵng trở vào gửi trực tiếp hồ sơ qua đường giao liên đến địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Trường Đại học PCCC – Số 243 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

– Công an các đơn vị địa phương gửi dữ liệu sơ tuyển về Trường Đại học PCCC qua địa chỉ email: tuyensinh@daihocpccc.edu.vn

b) Hồ sơ tuyển sinh

– Công an các đơn vị, địa phương cung cấp mẫu hồ sơ tuyển sinh, kiểm tra và nộp hồ sơ tuyển sinh theo Hướng dẫn của Bộ Công an.

– Trường Đại học PCCC không tiếp nhận những hồ sơ thiếu các giấy tờ và không đủ điều kiện dự tuyển theo quy định của Bộ Công an.

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp phải do cán bộ tuyển sinh của Công an các đơn vị địa phương chuyển đến, nộp tại phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Trường Đại học PCCC tại Cơ sở 1, nhà trường không tiếp nhận hồ sơ xét tuyển do thí sinh tự nộp.

– Công an các đơn vị địa phương cần chú ý sắp xếp hồ sơ của thí sinh theo đúng thứ tự của danh sách và file dữ liệu gửi kèm; nhập chính xác, đầy đủ các thông tin của thí sinh vào file dữ liệu (theo mẫu).

 

 1. Tổ chức tuyển sinh

a) Lịch tổ chức tuyển sinh

TT  

Thời gian

Nội dung
1 Tháng 8,9,10/2023 – Công an đơn vị, địa phương hướng dẫn thí sinh làm hồ sơ và làm các thủ tục sơ tuyển
2 25/10/2023 – Công an đơn vị, địa phương nộp hồ sơ, danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển và dữ liệu sơ tuyển về Trường Đại học PCCC
3 01/11/2023 – Báo cáo phương án xét tuyển Phương thức 1
4 26/11/2023 Tổ chức thi
5 Từ 27/11 đến

06/12/2023

– Tổ chức chấm thi, thông báo điểm thi và tiếp nhận hồ sơ phúc khảo
6 18/12/2023 – Báo cáo kết quả chấm phúc khảo và phương án xét tuyển Phương thức 2
7 21/12/2023 – Thông báo kết quả trúng tuyển về Công an các đơn vị, địa phương, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.
8 01/3/2024 – Nhập học thí sinh trúng tuyển

 

b) Thời gian, địa điểm thi tuyển

+  Thời gian:

Ngày Buổi Bài thi Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
25/11/2023 Chiều 15h:00 Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi
26/11/2023 Sáng Toán cao cấp 180 phút 7h25’ 7h30’
Chiều Vật lý đại cương/ Hóa học đại cương 180 phút 13h25’ 13h30’
27/11/2023 Sáng Dự trữ

 

+ Địa điểm tổ chức thi: Cơ sở 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trên đây là thông báo tuyển sinh, tuyển mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND của Trường Đại học PCCC đợt tuyển sinh tháng 11 năm 2023. Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng Quản lý Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Trường Đại học PCCC, số điện thoại: 0243.553.3006 để được hướng dẫn, giải đáp.

 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

 (Kèm theo Thông báo số       /TB-T06-P3 ngày      /9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC)

 

TT

Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Ghi chú
1 738 Pháp luật
2 742 Khoa học sự sống
3 744 Khoa học tự nhiên
4 746 Toán và thống kê
5 748 Máy tính và công nghệ thông tin
6 751 Công nghệ kỹ thuật
7 752 Kỹ thuật
8 758 Kiến trúc và xây dựng
9 772 Sức khỏe
10 785 Môi trường và bảo vệ môi trường

 Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT.

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO,

NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH KHOA HỌC TỰ NHIÊN,

KỸ THUẬT, KHOA HỌC MÁY TÍNH, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DỰ THI VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

(Kèm theo Thông báo số       /TB-T06-P3 ngày      /9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC)

Mã lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo Tên lĩnh vực, nhóm ngành đào tạo
742 Khoa học sự sống
744 Khoa học tự nhiên
746 Toán và thống kê
748 Máy tính và công nghệ thông tin
751 Công nghệ kỹ thuật
752 Kỹ thuật
758 Kiến trúc và xây dựng
77206 Kỹ thuật Y học

 

* Mã danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 của BGD&ĐT.

 

 

 

Phụ lục 3

QUY ĐỔI ĐIỂM TỔNG KẾT TOÀN KHÓA

TỪ THANG ĐIỂM 10 SANG THANG ĐIỂM 4

(Kèm theo Thông báo số       /TB-T06-P3 ngày      /9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC)

Điểm hệ 10 Điểm hệ 4
9.3 – 10.0 4.0
8.5 – 9.2 3.7
7.8 – 8.4 3.5
7.0 – 7.7 3.0
6.3 – 6.9 2.5
5.5 – 6.2 2.0
4.8 – 5.4 1.5
4.0 – 4.7 1.0
< 4 0

 

 

 

Phụ lục 4

NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN TẬP

(Kèm theo Thông báo số       /TB-T06-P3 ngày      /9/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC)

 1. MÔN TOÁN CAO CẤP
 2. Hàm số một biến số thực

1.1. Giới hạn và tính liên tục của hàm số

1.2. Phép tính vi phân của hàm một biến

1.3. Phép tính tích phân của hàm một biến

 1. Hàm số nhiều biến số thực

2.1. Giới hạn và tính liên tục của hàm nhiều biến

2.2. Đạo hàm riêng của hàm nhiều biến

2.3. Cực trị của hàm nhiều biến

 1. Tích phân hàm nhiều biến

3.1. Tích phân hai lớp, các công thức đổi biến

3.2. Tích phân ba lớp, các công thức đổi biến

3.3. Tích phân đường và công thức Green

 1. Lý thuyết chuỗi

4.1. Chuỗi số dương

4.2. Chuỗi đan dấu

4.3. Chuỗi lũy thừa

 1. Phương trình vi phân

5.1. Phương trình vi phân cấp một

5.2. Phương trình vi phân tuyến tính cấp hai với hệ số hằng

 1. Đại số tuyến tính

6.1. Ma trận và các phép toán trên ma trận

6.2. Định thức và cách tính định thức

6.3. Hệ phương trình tuyến tính

 1. Tài liệu tham khảo:

– Nguyễn Đình Trí (2015). Toán học cao cấp (tập 1, tập 2, tập 3), NXB Giáo dục.

– Nguyễn Đình Trí (2015). Bài tập Toán học cao cấp (tập 1, tập 2, tập 3), NXB Giáo dục.

 1. MÔN VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG
 2. Cơ học

1.1. Động lực học chất điểm

1.2. Động lực học hệ chất điểm và vật rắn

1.3. Năng lượng

1.4. Cơ học chất lưu

 1. Nhiệt học

2.1. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

2.2. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học

2.3. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học

 1. Điện từ học

3.1. Trường tĩnh điện

3.2. Từ trường

3.3. Cảm ứng điện từ

3.4. Trường điện từ

3.5. Dao động và sóng điện từ

 1. Quang học

4.1. Quang học sóng

4.2. Quang học lượng tử

 1. Vật lý nguyên tử và hạt nhân

5.1. Cơ học lượng tử

5.2. Vật lý nguyên tử

5.3. Vật lý hạt nhân

 1. Tài liệu tham khảo

Lương Duyên Bình (2012), Vật lí đại cương, tập 1,2,3, NXB Giáo dục.

Lương Duyên Bình (2012), Bài tập vật lí đại cương, tập 1,2,3, NXB Giáo
dục.

III. MÔN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

 1. Các nguyên lý nhiệt động hóa học

    1.1. Áp dụng các nguyên lý I, II trong hóa học

    1.2. Tiêu chuẩn xác định chiều diễn biến của phản ứng

 1. Cân bằng hóa học

    2.1. Xác định các hằng số cân bằng phản ứng

    2.2. Vận dụng nguyên lý Le Chaterlie

 1. Tốc độ phản ứng

    3.1. Phương trình động học và bậc phản ứng

    3.2. Các yếu tố ảnh hưởng lên phản ứng và kiểm soát phản ứng

 1. Dung dịch

    4.1. Tính chất của dung dịch

    4.2. pH dung dịch, độ tan của các chất ít tan

 1. Điện hóa học

    5.1. Thế điện cực

    5.2. Pin điện

Tài liệu ôn tập:

 1. Vũ Đăng Độ (2009), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB GD.
 2. Nguyễn Hạnh (2010), Cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, NXB GD.
 3. Đào Đình Thức (2011), Hóa học đại cương (2 tập), NXB ĐHQGHN.

Trường Đại học PCCC

THÔNG BÁO: Tổ chức tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020
THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp chính quy năm 2017
THÔNG BÁO: Điểm chuẩn trúng tuyển Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm 2016