Thông báo: Điểm trúng tuyển khoá VB2K12 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023

THÔNG BÁO

Điểm trúng tuyển khoá VB2K12 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023

 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục đào tạo về Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 756/KH-T06-P3 ngày 08/6/2023 của Trường Đại học PCCC về tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm học 2023 – 2024;

Căn cứ biên bản điểm trúng tuyển khoá VB2K12 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2023 – 2024.

Trường Đại học PCCC thông báo điểm trúng tuyển và thời gian nhập học cụ thể như sau:

– Điểm trúng tuyển: 08 điểm.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi cộng với điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian và đại điểm nhập học Nhà trường sẽ thông báo trong giấy báo nhập học.

Trường Đại học PCCC thông báo để các thí sinh biết./.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

 

 

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo lớp lái xe ô tô chữa cháy năm 2020 – 2021
THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học PCCC đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trường ngoài ngành CAND
Tuyển sinh Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học theo hình thức liên kết mở tại Thành phố Hồ Chí Minh