Chuyên mục: KHOA HỌC

1 2 3 4 5 6 74 40 / 731 Bài viết
Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”

Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”do đồng chí T [...]
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp

Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện. [...]
Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”

Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của [...]

Một số nội dung mới của QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho n [...]
Hiệu quả từ việc triển khai ứng dụng Help 114 phục vụ chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hiệu quả từ việc triển khai ứng dụng Help 114 phục vụ chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ứng dụng Help 114 hỗ trợ người dùng điện thoại di động thông minh có thể báo động khẩn cấp tin cháy nổ, các tai nạn, sự cố cần cứu nạn, cứu hộ đến Cản [...]
Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Carabiner (móc khóa chuyên dụng dùng cho chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ) là một thiết bị quan trọng được sử dụng trong hoạt động di chuyển hoặc cứu nạn, cứu [...]
Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH

Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các giảng viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuậ [...]
Thẩm định Giáo trình: “Công tác tham mưu và khoa học lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân”

Thẩm định Giáo trình: “Công tác tham mưu và khoa học lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân”

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng thẩm định Giáo trình: “Công tác tham mưu và khoa học lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân” do đ [...]
Thẩm định Giáo trình: “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự”

Thẩm định Giáo trình: “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự”

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Giáo trình: “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự” do đồng chí Đại tá, TS Lã Xu [...]
Đảm bảo an toàn cháy nổ hệ thống hút phế liệu trong quá trình gia công và chế biến gỗ

Đảm bảo an toàn cháy nổ hệ thống hút phế liệu trong quá trình gia công và chế biến gỗ

Quá trình gia công chế và biến gỗ thải ra một lượng lớn phế liệu gỗ ở các dạng khác nhau. Thành phần, tỷ lệ phế liệu gỗ thay đổi phụ thuộc vào loại ng [...]
1 2 3 4 5 6 74 40 / 731 Bài viết