Chuyên mục: KHOA HỌC

1 76 77 78 79 780 / 783 Bài viết
Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an hội thảo hai tập bài giảng.

Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an hội thảo hai tập bài giảng.

Ngày 28/03/2011, tại Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an đã tổ chức hội thảo hai tập bài giảng: “Một số [...]
Tổ chức Hội thảo giáo trình “Chiến thuật chữa cháy trong điều kiện đặc biệt”.

Tổ chức Hội thảo giáo trình “Chiến thuật chữa cháy trong điều kiện đặc biệt”.

Vừa qua, tại Khoa chữa cháy đã tổ chức Hội thảo giáo trình “Chiến thuật chữa cháy trong điều kiện đặc biệt&rd [...]

Hội thảo tài liệu “Bài tập thủy lực đại cương”

Theo kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học năm học 2010 - 2011, ngày 22/03/2011, Trường Đại học PCCC đ&ati [...]

Quy định về tổ chức và hoạt động nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu khoa học của sinh viên; Biên soạn giáo trình tài liệu dạy học của trường Đại học PCCC

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học v&agrave [...]

Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật – Tổ chức Hội thảo giáo trình tài liệu dạy học

Theo kế hoạch công tác và kịp tiến độ biên soạn tài liệu giáo trình giảng dạy, ngày 28/02/2011, [...]

Tổ chức cuộc thi viết chuyên đề khoa học sinh viên

Nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh viên tích cực tham gia các hoạt động khoa họ [...]

Bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp nhà nước.

Vừa qua, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước đã tiến hành nghiệm thu đề tài “ Ngiên cứu công nghệ và t [...]

Khoa Cứu hộ cứu nạn tổ chức hội thảo Tập bài giảng cứu hộ cứu nạn dưới nước

Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011 của Khoa cứu hộ cứu nạn - Trường Đại học PCCC. Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đ [...]
Bảo vệ luận văn Thạc sỹ khoa học.

Bảo vệ luận văn Thạc sỹ khoa học.

Vừa qua, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tiến Thành - giảng viên Khoa Tự động và Phương [...]

Khoa Cứu hộ, cứu nạn tổ chức hội thảo tập bài giảng cứu hộ, cứu nạn dưới nước

Thực hiện kế hoạch năm học 2010 – 2011 của Trường Đại học PCCC, vừa qua, Khoa Cứu hộ cứu nạn đã tổ chức hội thảo góp ý về T [...]
1 76 77 78 79 780 / 783 Bài viết