Chuyên mục: Khoa học và Công nghệ

1 40 41 42 43 44 48 420 / 474 Bài viết

Khoa tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC tổ chức Hội thảo chuyên đề NCKH.

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-T34-P2 ngày 24/10/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về việc viết chu [...]

Hội thảo khoa học lần thứ 40 tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai

Ngày 30, 31/3/2012, tại thành phố PleiKu tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội thảo khoa học lần thứ 40 với chủ đề: “Các t [...]

Khoa Cứu nạn cứu hộ: Giảng dạy theo tình huống nghiệp vụ.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2011- 2012; Nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy v& [...]

Phòng Hành chính tổng hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề Sáng kiến “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý của Trường Đại học PCCC”.

Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-T34-P2 ngày 24/10/2011 của Trường Đại học PCCC về việc giao nhiệm vụ viết chuyên đề nghiên cứu khoa [...]

Đồng chí Hoàng Ngọc Hải – giáo viên Bộ môn Pháp luật & Nghiệp vụ Công an thực hiện Dạy giỏi cấp trường

Đồng chí Hoàng Ngọc Hải - giáo viên Bộ môn Pháp luật & Nghiệp vụ Công an thực hiện  Dạy giỏi [...]

Tổ chức nghe nói chuyện chuyên đề: “Viết báo điện tử và báo khoa học”

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2011 - 2012 và được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường. Ngày 14/3/20 [...]

Kiểm tra tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học của sinh viên

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-T34-P2 ngày 06/3/2012 của Trường Đại học PCCC, chiều ngày 12/3/2012, Nhà trường đã tiến h&agra [...]

Bộ môn Cơ sở Ngành Phòng cháy Chữa cháy tổ chức thực hiện bài dạy giỏi.

Ngày 05/ 3/ 2012, đồng chí Trương Quang Vinh – Giáo viên Bộ môn Cơ sở ngành PCCC đã thực hiện b&a [...]

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Bộ môn Cơ sở ngành PCCC thực hiện bài dạy giỏi cấp trường.

Ngày 27 tháng 02 năm 2012, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy – Giáo viên Bộ môn cơ sở ngành PCCC đ&ati [...]

Bộ môn Mác-Lênin và Khoa học xã hội nhân văn tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị”

Vừa qua, Bộ môn I tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học cấp cơ sở với đề tài: “Đổi mới phương pháp dạy học các m& [...]
1 40 41 42 43 44 48 420 / 474 Bài viết