Chuyên mục: Khoa học và Công nghệ

1 42 43 44 45 46 47 440 / 462 Bài viết

Khoa CNCH tổ chức hội thảo 3 tập bài giảng: CHCN sự cố hóa chất, CHCN trong điều kiện đặc biệt và Sơ cấp cứu ban đầu.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2010 - 2011 của Trường Đại học PCCC. Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá, TS.&n [...]

Hội thảo tài liệu dạy học “Bài tập cơ kỹ thuật”

Theo kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học năm học 2010 - 2011, vừa qua, Trường Đại học PCCC đã tổ chức [...]

Khoa Tự động và PTKT PCCC: Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.

Thực hiện kế hoạch năm học 2010 - 2011, căn cứ vào tiến độ thực hiện đề tài, ngày 30/5/2011, Khoa Tự động và phương tiện [...]

Nghiệm thu hai bài giảng của Bộ môn Pháp luật & Nghiệp vụ Công an

Vừa qua, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu tập bài giảng “Kỹ thuật soạn thảo văn bản” và tập bà [...]
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở…

Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở…

Ngày 06/5/2011, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở “Nghiên cứ [...]
Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2010 – 2011.

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2010 – 2011.

Căn cứ kế hoạch số 252/KH-T34 (P2) ngày 25/8/2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học PCCC về việc tổ chức cuộc thi NCKH sinh viên năm học 201 [...]

Hội thảo khoa học lần thứ 38 câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học kỹ thuật.

Vừa qua (trong 02 ngày 15 và 16/4/2011), tại thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “C&aacut [...]
1 42 43 44 45 46 47 440 / 462 Bài viết