Chuyên mục: Khoa học và Công nghệ

1 43 44 45 46 47 48 450 / 474 Bài viết

Kết quả kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ.

Căn cứ hợp đồng nghiên cứu KH&CN giữa Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục IV) với Trường Đại học PCCC và các chủ nhiệm đề t& [...]
Phỏng vấn một đề tài khoa học.

Phỏng vấn một đề tài khoa học.

GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu mới đây trả lời phỏng vấn trên Dân trí với nhiều trăn trở về nền khoa học Việt Nam, trong đó c& [...]

Khoa CNCH tổ chức hội thảo 3 tập bài giảng: CHCN sự cố hóa chất, CHCN trong điều kiện đặc biệt và Sơ cấp cứu ban đầu.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2010 - 2011 của Trường Đại học PCCC. Vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá, TS.&n [...]

Hội thảo tài liệu dạy học “Bài tập cơ kỹ thuật”

Theo kế hoạch biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học năm học 2010 - 2011, vừa qua, Trường Đại học PCCC đã tổ chức [...]

Khoa Tự động và PTKT PCCC: Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.

Thực hiện kế hoạch năm học 2010 - 2011, căn cứ vào tiến độ thực hiện đề tài, ngày 30/5/2011, Khoa Tự động và phương tiện [...]

Nghiệm thu hai bài giảng của Bộ môn Pháp luật & Nghiệp vụ Công an

Vừa qua, Hội đồng khoa học đã tiến hành nghiệm thu tập bài giảng “Kỹ thuật soạn thảo văn bản” và tập bà [...]
Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở…

Hội thảo đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở…

Ngày 06/5/2011, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học  cấp cơ sở “Nghiên cứ [...]
Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2010 – 2011.

Nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên năm học 2010 – 2011.

Căn cứ kế hoạch số 252/KH-T34 (P2) ngày 25/8/2010 của Hiệu Trưởng Trường Đại học PCCC về việc tổ chức cuộc thi NCKH sinh viên năm học 201 [...]
1 43 44 45 46 47 48 450 / 474 Bài viết