Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

1 14 15 16 17 18 27 160 / 264 Bài viết

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

1. Họ và tên học viên: NGUYỄN TUẤN HÙNG; 2. Giới tính: Nam. 3. Ngày sinh:  14/02/1990. 4. Nơi sinh: thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương [...]

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các nhà cao tầng trên địa bàn quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

1. Họ và tên học viên: Trần Xuân Phương: 2. Giới tính: Nam 3. Ngày sinh: 26/10/1972 4. Nơi sinh: Quảng Hòa- Thị xã Ba Đồn – Quảng Bình 5. Quyết địn [...]
1 14 15 16 17 18 27 160 / 264 Bài viết