Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

1 2 3 4 23 20 / 226 Bài viết
Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Quảng Bình

Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) các vụ tai nạn giao thông đường bộ tại Quảng Bình

Trong những năm qua tình hình tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông đường bộ nói riêng trên phạm vi cả nước đã được kiềm chế về số vụ, số [...]
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong hang hầm, giếng sâu

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong hang hầm, giếng sâu

Trong những những năm vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thực hiện nhiều vụ CNCH phức tạp được Đảng, Chính phủ ghi nhận và nhân dân ghi nhận [...]
Giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ báo cáo kết quả công tác luân chuyển thực tế tại địa phương

Giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ báo cáo kết quả công tác luân chuyển thực tế tại địa phương

Ngày 25/01/2021, Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tổ chức buổi báo cáo kết quả luân chuyển thực tế tại Công [...]
Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu, xác định các thông số nguy hiểm cháy của gỗ công nghiệp lát sàn”

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu, xác định các thông số nguy hiểm cháy của gỗ công nghiệp lát sàn”

Ngày 21/01/2021, tại Phòng họp số 1, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở Trường Đại học PCCC đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, [...]
Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”

Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”

Ngày 19/01/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong [...]
Hội đồng thẩm định Sách chuyên khảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về PC&CC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng”

Hội đồng thẩm định Sách chuyên khảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về PC&CC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng”

Ngày 12/01/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách chuyên khảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về PC& [...]

Xã hội hóa thông tin, truyền thông trong công tác PCCC&CNCH tại các doanh nghiệp

Hiện nay, nhu cầu tiếp cận những thông tin, kiến thức phục vụ đời sống và sản xuất của toàn xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng là một nhu [...]
Giáo viên Khoa Phòng cháy báo cáo kết quả luân chuyển thực tế tại địa phương

Giáo viên Khoa Phòng cháy báo cáo kết quả luân chuyển thực tế tại địa phương

Ngày 08/01/2021, Khoa Phòng cháy đã tổ chức thực hiện buổi báo cáo kết quả đi luân chuyển tại Công an Thành phố Hà Nội của hai đồng chí giáo viên tron [...]
Hội thảo “QCVN 02:2020/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy – Những vấn đề thực tiễn áp dụng”

Hội thảo “QCVN 02:2020/BCA – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy – Những vấn đề thực tiễn áp dụng”

Ngày 04/01/2021, Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PTKT PC, CC, CN, CH) tổ chức Hội thảo “QCVN 02:2020/BCA [...]
Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Carabiner (móc khóa chuyên dụng dùng cho chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ) là một thiết bị quan trọng được sử dụng trong hoạt động di chuyển hoặc cứu nạn, cứu [...]
1 2 3 4 23 20 / 226 Bài viết