Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

1 2 3 4 5 27 30 / 267 Bài viết
Thẩm định cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH

Thẩm định cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH

Ngày 22/6/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ [...]
Những vấn đề liên quan đến công tác PCCC tại các cơ sở sản xuất viên nén gỗ sinh học

Những vấn đề liên quan đến công tác PCCC tại các cơ sở sản xuất viên nén gỗ sinh học

Viên nén gỗ sinh học (viên nén gỗ) là một loại nhiên liệu “xanh” được sử dụng ngày càng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xảy ra một [...]
Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy”

Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy”

Ngày 04/6/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân [...]
Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy”

Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy”

Ngày 28/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa [...]
Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”

Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”do đồng chí T [...]
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp

Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện. [...]
Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”

Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của [...]

Một số nội dung mới của QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho n [...]
Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ

Carabiner (móc khóa chuyên dụng dùng cho chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ) là một thiết bị quan trọng được sử dụng trong hoạt động di chuyển hoặc cứu nạn, cứu [...]
Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH

Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các giảng viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuậ [...]
1 2 3 4 5 27 30 / 267 Bài viết