Chuyên mục: Pháp luật về PCCC & CNCH

1 2 3 5 10 / 48 Bài viết

Khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư

Căn cứ Điều 17 Luật PCCC quy định về PCCC đối với nhà ở và khu dân cư, Điều 6, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy đị [...]

Xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là “tổ chức” hay “cá nhân” trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính bao gồm cá nhân và tổ chức. Trong [...]
Tình thế cấp thiết được phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy

Tình thế cấp thiết được phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh một nguy cơ đang thực tế đe dọa trực tiếp lợi ích công cộng, [...]
Hướng dẫn của Bộ Công an về việc nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC

Hướng dẫn của Bộ Công an về việc nghiên cứu, xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về PCCC

Ngày 14/2/2022 vừa qua, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW hướng dẫn cá [...]
Những quy định xử phạt với hành vi chở “bom” trên đường

Những quy định xử phạt với hành vi chở “bom” trên đường

Những chiếc xe máy thô sơ lạng lách vận chuyển những bình gas, bình hàn xì… không phải là hình ảnh hiếm gặp trên đường phố. Những bình gas, hàn xì.. đ [...]

Bộ Công an ban hành Thông tư quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân

Ngày 17/01/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BCA quy định quy trình thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, [...]

Những nội dung mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thôn [...]

Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an [...]

Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BCA Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 03:2021/BCA về “Phương tiện P [...]

Một số quy định mới về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Ngày 08/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Thông tư này [...]
1 2 3 5 10 / 48 Bài viết