Chuyên mục: Pháp luật về PCCC & CNCH

1 2 3 4 6 20 / 51 Bài viết

Những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ngày 31/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an [...]

Bộ Công an ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BCA Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 03:2021/BCA về “Phương tiện P [...]

Một số quy định mới về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Ngày 08/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. Thông tư này [...]

Tạm đình chỉ, đình chỉ, phục hồi hoạt động trong lĩnh vực PCCC

Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động là biện pháp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra cháy, nổ hoặc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ. Nội [...]
Thành phố Hồ Chí Minh – Địa phương đi đầu cả nước đã có văn bản quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

Thành phố Hồ Chí Minh – Địa phương đi đầu cả nước đã có văn bản quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

Ngày 31/5/2021, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp [...]

Một số nội dung chủ yếu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCA.  Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về [...]

Một số nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD. Ban hành kèm Thông tư này là QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy h [...]

Quy chuẩn mới về PCCC đối với nhà chung cư và căn hộ 25m²

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, các vấn đề kỹ thuật, diện tích căn hộ, phòng cháy chữa cháy (PC [...]
Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện Phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện Phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Mới đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA, hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy [...]
1 2 3 4 6 20 / 51 Bài viết