Chuyên mục: Pháp luật về PCCC & CNCH

1 2 3 4 5 30 / 48 Bài viết

Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm đ [...]
Một số điểm cần lưu ý trong quy định về quản lý và sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Một số điểm cần lưu ý trong quy định về quản lý và sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 137/2020/ NĐ-CP vừa được ban hành về quản lý và sử dụng pháo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong đó có quy định cho phép ng [...]

Một số điểm mới trong công tác kiểm định phương tiện PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy v [...]
Những điểm mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

Những điểm mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này có hiệu lực thi hành [...]

Một số điểm mới của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 về công tác phòng cháy và chữa cháy

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Lu [...]

Một số điểm mới về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân

Ngày 03/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 55/2020/TT-BCA (Thông tư số 55/2020) quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối [...]
Thông tư mới quy định về phân cấp điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ trong CAND

Thông tư mới quy định về phân cấp điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ trong CAND

Ngày 03/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 55/2020/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra [...]

Những quy định về nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự

Thực tiễn cho thấy, quy định về nổ súng ở Việt Nam từ trước đến nay là chủ đề nhận được sự quan tâm nghiên cứu, tranh luận sôi nổi của các nhà khoa họ [...]

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định ô tô 4 chỗ phải có bình chữa cháy

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và [...]
Những nội dung cơ bản của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Những nội dung cơ bản của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Ngày 06/4/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, [...]
1 2 3 4 5 30 / 48 Bài viết