Chuyên mục: Pháp luật về PCCC & CNCH

1 2 3 4 5 6 30 / 51 Bài viết

Giảm tối đa thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 149/2020/TT-BCA, thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC đ [...]
Một số nội dung liên quan đến kiểm định cửa ngăn cháy

Một số nội dung liên quan đến kiểm định cửa ngăn cháy

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và [...]

Một số điểm mới cần lưu ý trong công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Lu [...]

Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm đ [...]
Một số điểm cần lưu ý trong quy định về quản lý và sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Một số điểm cần lưu ý trong quy định về quản lý và sử dụng pháo hoa theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 137/2020/ NĐ-CP vừa được ban hành về quản lý và sử dụng pháo đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, trong đó có quy định cho phép ng [...]

Một số điểm mới trong công tác kiểm định phương tiện PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy v [...]
Những điểm mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

Những điểm mới trong lĩnh vực quản lý, sử dụng pháo

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định này có hiệu lực thi hành [...]

Một số điểm mới của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 về công tác phòng cháy và chữa cháy

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Lu [...]

Một số điểm mới về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân

Ngày 03/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 55/2020/TT-BCA (Thông tư số 55/2020) quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối [...]
Thông tư mới quy định về phân cấp điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ trong CAND

Thông tư mới quy định về phân cấp điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ trong CAND

Ngày 03/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 55/2020/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra [...]
1 2 3 4 5 6 30 / 51 Bài viết