Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 30 10 / 294 Bài viết

THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển khoá VB2K11 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục đào tạo về Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 11 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm 2022-2023

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 11 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa họ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh Khóa 11 đào tạo Văn bằng 2 hệ chính quy trong CAND

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 11 đào tạo văn bằng 2 hình thức chính quy năm 2022 mở tại Cơ sở 1 như sau: Thí sinh có thể tra [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa VB2TM-K3 đào tạo đại học PCCC đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trở lên các trường ngoài ngành CAND năm 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa VB2TM-K3 đào tạo đại học PCCC đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trở lên các trường ngoài n [...]

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ [...]

THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển khóa 14 liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Công văn số 4210/X02-P2 ngày 21/11/2022 của Cục Đào tạo, Bộ Công an về phương án điểm xét tuyển liên thông giữa trình độ trung cấp với trình độ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 14 liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 14 Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC&CNCH hệ chính quy tập trung mở tại Cơ sở 1 và c [...]

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022

Căn cứ Kết quả xét tuyển bổ sung (đợt 2) Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022 trên cơ sở thẩm định của Cục Đào tạo – Bộ Công an tại Công văn số 4098/X02 [...]

THÔNG BÁO: Xét tuyển bổ sung (đợt 2) Đại học chính quy tuyển mới CAND năm 2022

Căn cứ Công văn số 3805/X02-P2 ngày 31/10/2022 của Bộ Công an về việc xét tuyển thay thế thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học, thí sinh không bảo [...]

Thông báo: Tuyển lao động hợp đồng vào làm việc tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 22/2022/TT-BCA, ngày 10/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Lao động hợp đồng trong Công an nhân dân và chỉ tiêu sử dụng la [...]
1 2 3 30 10 / 294 Bài viết