Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 27 10 / 268 Bài viết

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy năm học 2022 – 2023

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kế hoạch tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy năm học 2022 - 2023 như sau: TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TR [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 10 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm 2021-2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 10 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa họ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA đợt 2

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA đợt 2: Thí sin [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học tại Cơ sở 3 năm học 2021 – 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học mở tại Cơ sở 3 như sau: Thí sinh có thể tra điểm thi t [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đối với loại hình đào tạo đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Căn cứ Qu [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2021 – 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học mở tại Cơ sở 1 như sau: Thí sinh có thể tra điểm thi t [...]

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức ôn và thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA (đợt 2)

Trường Đại học PCCC thông báo kế hoạch tổ chức ôn và thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01(đợt [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 13 liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC – CNCH hệ chính quy tập trung năm học 2021 – 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 13 liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC&CNCH hệ chính quy tập trung mở tại Cơ sở 1 và c [...]
THÔNG BÁO: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam” năm 2021

THÔNG BÁO: Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật Việt Nam” năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2021 - 2022 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Công văn số 2564/BCA-V03 ngày 30/7/2021 của Bộ Công an [...]
1 2 3 27 10 / 268 Bài viết